Problem samodzielności światopoglądowej

Czy brak związania z konkretną wspólnotą wyznaniową daje większą samodzielność światopoglądową? Czy wierzący przyjmujący katolickie dogmaty i zasady moralne jest niesamodzielny światopoglądowo?

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Gliwicach zaprasza we wtorek, 26 listopada o godz. 17.00 do Kawiarenki Zamkowej, ul. Bankowa 11.

Rozmawiać będziemy na kanwie 3 artykułów:

  1. Dariusz Kot, Życie bez wiary nie jest życiem w ciemno, TP 36, str.36 (8 września 2019)
  2. Piotr Sikora, Religia samodzielnych, TP 40, str. 35 (6 października 2019)
  3. Dariusz Kot, Z jakiego Kościoła odchodzą?  (tamże, str.37)

Zapraszamy!

Dodaj komentarz