Prawo każdego do dobrego państwa

„Prawo każdego do dobrego państwa” to tytuł kolejnego spotkania w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”. Gościem będzie prof. Andrzej Rzepliński.

Prof. Andrzej Rzepliński – prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w latach 2010–2016 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Był m.in. ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ “Solidarność”, w ramach którego przygotował projekt Kodeksu karnego wykonawczego oraz projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedstawionego przez grupę członków Komitetu Helsińskiego w Polsce i w listopadzie 1992 r. przedłożonego przez Prezydenta RP Sejmowi jako projekt ustawy konstytucyjnej. W latach 1992-1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Jest autorem licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa.

Zapraszamy we wtorek, 2 lipca o godz. 18.00 do Piekarni Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Górze.

Wstęp wolny.

Dodaj komentarz