Nie ma znaczenia, gdzie ukazał się ten apel ani czy jego tekst nadaje się do wysłuchania albo cytowania na forum bardziej dostępnym czy efektowniejszym. Istotą tego apelu jest słowo „pomagam”. Tym razem chodzi o dzieci głuchonieme, którym trzeba pomóc być słyszanymi. Innym razem będą to dzieci niewidzące, jeszcze kiedy indziej dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Itd., itp.

Pojawiają się coraz to nowe potrzeby, więc głos wołający o pomoc powinien się natężać. Jedyne, co może nas zniszczyć, to decyzja, by nie próbować pomóc. Ale wszystko zasługuje tylko i jedynie na to, byśmy się przyłączyli do pomocy. I oby tak było.

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.