Opublikowano: 29 stycznia 2020 Autor: Redakcja Comments: 0
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Olsztynie zaprasza na spotkanie p.t. Polsko-ukraińskie „Duchowe wędrowanie” o. Tomasza Dostatniego. Spotkanie poprowadzi prof. Robert Traba.
Spotykamy się  w  środę, 19 lutego 20102 r. o g. 18.00 w Domu Mendlesohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2.
Zapraszamy!
comments

Leave a Comment