Po co ludziom ideologie?

Nagranie spotkania zostanie udostępnione na stronie
https://www.gdansk.pl/tv/wszystkie-strony-miasta

Pytania do naszego gościa można przesłać przed spotkaniem i w czasie jego trwania na adres:trojmiasto@klubtygodnika.pl

Psychologowie społeczni, podobnie jak powieściopisarze, badają ludzkie doświadczanie życia i poszukują odpowiedzi na pytanie, jak to jest być innym człowiekiem. Milan Kundera – wciąż niedoceniony Nagrodą Nobla powieściopisarz i eseista czeskiego pochodzenia – uważa, że człowiek pragnie świata, w którym dobro i zło można wyraźnie odróżnić, ponieważ ma wrodzone i niepohamowane pragnienie osądzania, zanim zrozumie. Z tego pragnienia wyrastają religie i ideologie.

Czy John Lennon był niepoprawnym marzycielem, gdy śpiewał o świecie, w którym nie ma powodów by zabijać? Czy ideologie są zbędne? Czy bez ideologii bylibyśmy w stanie zrozumieć świat? Czy bez ideologii możliwe byłoby decydowanie i działanie? Czy ideologie służą redukcji niepewności i czy są wrodzone? Czy zastępują rozumowanie? Czy można odrzucić ideologie i nie zwariować? Czy można oceniać ideologie i uważać jedne za lepsze – w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu – od innych? Rozmowa dr. Wiesława Baryły z psychologiem społecznym prof. Michałem Bilewiczem 29 maja 2020 r. o godz. 12.00 na portalu www.gdansk.pl .

Michał Bilewicz – psycholog społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Zastępca przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim psychologia stosunków międzygrupowych, procesy dehumanizacji i humanizacji, hipoteza kontaktu oraz redukcja uprzedzeń, językowe podstawy dyskryminacji oraz badania stereotypów i uprzedzeń. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych w języku angielskim i polskim.

Wiesław Baryła – doktor, adiunkt na Wydziale Psychologii w Sopocie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Zajmuje się psychologią poznania społecznego, psychologią ewolucyjną, automatyzmami w zachowaniach społecznych i ekonomią behawioralną. W swoich badaniach i tekstach naukowych porusza tematy dotyczące tego, w jaki sposób ludzie nadają sens otaczającemu światu oraz automatyzmów w zachowaniach społecznych.Opublikował książkę „Pieniądze w umyśle: jak myślenie o pieniądzach wpływa na motywacje”, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz wiele tekstów popularnonaukowych. Fan twórczości Neila Gainmana.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Dodaj komentarz