Pandemia jako doświadczenie ekumeniczne

Opowieść chasydzką mówiącą tym, w jakim momencie  noc przechodzi w dzień kończą słowa:  «W tym momencie, gdy patrząc w twarz jakiegokolwiek człowieka, rozpoznamy w nim swojego brata albo siostrę – odpowiedział rabbi Pinchas. «Jeśli tego nie potrafimy, to jest jeszcze noc»”.  Tak kończy ks. Tomáš Halík swój tekst “Pandemia jako doświadczenie ekumeniczne”, zamieszczony w zbiorze “Odkrywanie wspólnoty”, który jest przedmiotem naszych rozmów w ramach “Wspólnego czytania”.
W poniedziałek, 14 grudnia o godz. 20.00 porozmawiamy o globalizacji doświadczenia pandemii i pogłębianiu duchowości ekumenicznej.
Zapraszamy do rozmowy, którą poprowadzi ks. Andrzej Perzyński.
Link do wydarzenia;
(Meeting number:175 992 6052
Password: PbeqP5mAJ26 (72377562 from phones and video systems)
Host key: 276228)

Dodaj komentarz