#overcomingsilence. Kobiety w Kościele

Zapraszamy do rozmowy o podwójnym wykluczaniu kobiet w Kościele, jako osób świeckich, i z racji płci. Dlaczego tak trudno o tym rozmawiać, a jeszcze trudniej zmieniać nawyki i narzucone zwyczaje? Jak podejmować dialog wewnątrz Kościoła i konkretne działania, by kobiety czuły się w nim w pełni reprezentowane?

Porozmawiamy o tym z Zuzanna Flisowską z organizacji Voices of Faith, Alicją Budzyńską – redaktorką Magazynu Kontakt i Zuzanną Radzik – członkinią zarządu Forum Dialogi i publicystką „Tygodnika Powszechnego”.

Spotkanie poświęcone będzie internetowej kampanii społecznej #overcomingsilence, której celem jest zebranie głosów katolików z różnych zakątków świata chcących zmiany pozycji kobiet w Kościele katolickim.

Chrześcijaństwo głosi równą godność wszystkich ochrzczonych i podkreśla, że charyzmat i powołanie każdej i każdego z nich jest istotny dla życia Kościoła. Spośród 1,2 miliarda katolików na świecie połowa to kobiety. Coraz więcej osób zadaje więc sobie pytanie, dlaczego kobiece głosy w tak nikły sposób reprezentowane są w procesie podejmowania decyzji w Kościele i w rozeznawaniu jego przyszłości. Wiele z tych wątpliwości wychodzi ze strony głęboko wierzących katoliczek. Pytają, dlaczego Kościół jest tak opieszały w uznaniu ich pełnej wartości oraz, co za tym idzie, w dopuszczeniu ich do decyzyjnych ról w swoich strukturach? Ról, w których mogłyby wykorzystać dla dobra Kościoła swoją wiarę i charyzmaty, wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Ostatnie miesiące pokazały bardzo wyraźnie, że skoncentrowana władza, brak przejrzystości podejmowania decyzji, brak udziału wiernych świeckich w kierowaniu Kościołem generują konkretne problemy. Wychodzące na jaw liczne przypadki przemocy seksualnej oraz ich tuszowania to jeden z alarmujących sygnałów, że trzeba zmienić sposób realizowania władzy w Kościele. Problem ten wielokrotnie poruszał w swoich przemówieniach papież Franciszek, wskazując na szkodliwość tzw. klerykalizmu.

Organizator kampanii #overcomingsilence – Voices of Faith, dodaje do tego, że problemem jest włączenie w konkretne działania Kościoła nie tylko świeckich w ogóle, ale specyficznie kobiet. W podejmowanie decyzji, głoszenie słowa, dawanie świadectwa, dostarczanie ekspertyz. Sytuacja kobiet jest o tyle specyficzna, że stanowią podwójnie odsuniętą od władzy grupę: są zawsze świeckie, a dodatkowo kulturowo mniej aktywne publicznie. Ich pozycja w Kościele została ukształtowana w ramach kultury, w której do zeszłego stulecia możliwość ich publicznej działalności była upośledzona. Kościół powinien mądrze poradzić sobie z tym dziedzictwem, dlatego potrzebujemy szerokiej dyskusji i konkretnych działań, mówi Zuzanna Flisowska z Voices of Faith.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 marca, o godz. 18:00, w sali KIK, ul Freta 20/24A (II piętro).

Zapraszamy!

Dodaj komentarz