O. Wiśniewski – piękna twarz Lublina (list)

Lublin, 26 kwietnia 2020 roku

 

Sz. Pan Jarosław Pakuła

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

w imieniu Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie, współinicjatora idei nadania Ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin, składamy serdeczne podziękowania Radzie Miasta Lublin za życzliwe rozpatrzenie wniosku o przyznanie tego zaszczytnego tytułu.

Wiemy, że Lublin, szczycąc się Ojcem Ludwikiem, nie może sobie rościć prawa do wyłączności. Ale też pamiętamy, że Ojciec Ludwik od wielu lat jest blisko związany z naszym miastem i jest jedną z piękniejszych twarzy, zarówno samego Lublina, jak i lubelskiego Kościoła.

Tym bardziej zdumiewająca jest dla nas postawa radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy otwarcie wystąpili przeciwko inicjatywie uhonorowania Ojca Ludwika, używając przy tym argumentacji niesprawiedliwej i nieprawdziwej. By uderzyć w bohatera dawnej opozycji demokratycznej i współczesne sumienie polskiego Kościoła, wielokrotnie posłużyli się demagogią i fałszem. Możemy jedynie ubolewać, że wśród radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwyciężyło ultrasowskie nastawienie i przekonanie, że politycy tej partii są lepszymi autorytetami w kwestiach teologicznych niż teolodzy, a w kwestiach etycznych – lepszymi niż etycy.

Można inaczej niż Ojciec Ludwik postrzegać różne problemy społeczne czy rolę Kościoła w społeczeństwie, ale w debacie publicznej argumentów nieprawdziwych i krzywdzących używać nie wolno, zwłaszcza przedstawicielom władzy.

 

Z wyrazami szacunku

Rada Programowa Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie

Dodaj komentarz