Posted on: 25 maja 2015 Posted by: Błażej Osiński Comments: 0

Za inspirację do czerwcowego spotkania Berlińskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” posłużyły słowa C. K. Norwida, który określił Polaków: „wielki naród, społeczeństwo żadne”. W podobnym tonie, choć zdecydowanie dosadniej o naszych przodkach wyrazić się miał marszałek Piłsudski.

Wychodząc od analizy pewnych znamiennych wydarzeń z naszej historii spróbujemy ocenić, jak trafne były przytoczone oceny, a także do jakiego stopnia są one nadal aktualne. Zastanowimy się nad tym, jak na kondycję narodu i społeczeństwa wpłynęły: tragedia utraty państwowości, powstania narodowe, obie wojny światowe, okres komunizmu, czy w końcu integracja z Unią Europejską. Przyjrzymy się też różnym współczesnym sugestiom poprawy jakości polskiego społeczeństwa. W poszukiwaniu dobrych wskazówek zapoznamy się ze stanowiskami osób z bardzo różnorodnych środowisk – bez uprzedzeń, z czystą intencją wybrania pomysłów najlepiej rokujących na przyszłość.

Berliński Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie w środę, 3 czerwca 2015 r. o godz. 19:00.
Dominikanerkloster Sankt Paulus
Oldenburger Str. 46
10551 Berlin

comments

Leave a Comment