O kobietach w Kościele rozmawialiśmy w warszawskiej Kawiarence i w czasie warsztatów

W ostatnim tygodniu warszawski Klub gościł Zuzannę Flisowską z organizacji Voices of Faith w Rzymie, współinicjatorkę kampanii #overcomingsilence. Jest to kampania wirtualna i biorą w niej udział katolicy z całego świata, dla których wizerunek i głos kobiet w Kościele jest sprawą ważną. Kampania ma trzy cele; udział kobiet w synodalności, obecność w watykańskich urzędach i stworzenie forum do rozmowy o pozycji i aktywności kobiet w życiu Kościoła.

Świat kobiet jest zróżnicowany, różnie rozumieją one swoje role i swój udział w Kościele. Zależy to od społecznych i kulturowych uwarunkowań w kraju, w którym żyją, jak i od dotychczasowej pozycji osiągniętej we wspólnocie. Jednak jest wiele spraw, które są bliskie wszystkim i  taką sprawą jest niewątpliwie prawo do głosu przy decyzjach w sprawach ich dotyczących, oraz dobre i pełne wykorzystywanie umiejętności, predyspozycji oraz wykształcenia (chociażby teologicznego), a przede wszystkim, stworzenie możliwości pójścia za głosem powołania w życiu duchowym i liturgicznym.  Kobiety nie mogą być traktowane jako oddzielny temat czy rodzaj „ mniejszość”, są integralną częścią Kościoła, o zróżnicowanych potrzebach zaangażowania i poglądach.

Nasza druga rozmówczyni Ala Budzyńska, redaktorka Magazynu Kontakt, którego ostatni numer poświęcony jest tematowi „Dlaczego wciąż jesteśmy w Kościele”, doceniając znaczenie kampanii, uważa ją jednak za zbyt zachowawczą.
Szczególnie postulat stwarzanie płaszczyzny dialogu wydaje się jej zbyt mało radykalny, bo odwołują się do tematów i dyskursu, który już był podejmowany niejednokrotnie, nie przynosząc wielkich zmian. Temat kobiety w różnych dokumentach i wypowiedziach papieży powraca od lat, nie nadążając za społecznymi zmianami i rozbudzoną świadomością. „Geniusz kobiecy” „powołanie do macierzyństwa”, błędne rozumienie współczesnych postulatów feminizmu, świadczą o braku zrozumienia i nieustannym cofaniu debaty do tego samego miejsca.

Redaktorzy magazynu Kontakt próbują spojrzeć na sytuacje kobiet w Kościele z szerszej perspektywy wykluczenia, dotyczącego również innych grup społecznych i mniejszościowych, choć trudno kobiety zaliczyć tu do mniejszości.

Nasze rozmówczynie mówiły o traktowaniu głosu kobiet jako odrębnego, odmiennego, przynależnego jakiejś wyobcowanej grupie społecznej, podczas gdy powinien on być włączony w główny nurt głosu świeckich w Kościele. Jednak to co jest, to nieustanne mówienie o specjalnej kobiecej kondycji z jednej strony a z drugie konieczności udowadniania swoich możliwości, artykułowanie potrzeb i poszukiwania metod wejścia w struktury i działania Kościoła. Czy jednak sam fakt, że kobiety muszą obmyślać strategię i tłumaczyć potrzebę swojej tam obecności i nie jest deprymujący!

Co myślimy na ten temat i jakie mamy oczekiwania? O tym mówiliśmy na drugiej części spotkania, na warsztatach organizowanych w ramach Kawiarenki Klubu TP. Zastanawialiśmy się, czym jest podwójne wykluczenie i dlaczego łatwiej mówić o zaangażowaniu świeckich w ogóle, niż o zaangażowaniu kobiet? Jak możemy pokazywać swoje potrzeby i co chciałybyśmy Kościołowi ofiarować? Kto bierze udział w kampanii i jakie są z nią powiązane oczekiwania. Poznaliśmy ciekawy wielogłos kobiet z różnych stron świata i różnych środowisk, oraz zastanawialiśmy się, jak można egzekwować już istniejące w Kościele możliwości. Mówiliśmy też o potrzebie solidarności i wspieraniu się wzajemnie w dążeniach i działaniach.

Ta rozmowa była bardzo ciekawa i osobista, pokazująca jak wielkie ma znaczenie możliwość sformułowania własnych potrzeb i wymiana doświadczeń.

A może nie ma „kwestii kobiet”? Może jest kwestia uprzywilejowania mężczyzn, władzy i dominacji, i niezdolność spojrzenia na Kościół, jako prawdziwą wspólnotę ludzi, gdzie „nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” [Ga 3, 28]

Warto zajrzeć na stronę kampanii https://overcomingsilence.com/ i warto dodać swój własny głos.

Dodaj komentarz