Nowe lektury na Wspólne czytanie 2020/21

Po dłuższej dyskusji w szerokim ogólnopolskim gronie zostały wytypowane dwie lektury do wspólnego czytania na nadchodzący rok:

– do czytania online, międzyklubowego wybrano książkę “Odkrywanie wspólnoty” kard. Waltera Kaspera pod redakcją George’a Augustina i ze wstępem Papieża Franciszka  – dostępna w pdf.

– do czytania w Klubach – Piotra Sikorę “Drogi Jednego. Chrześcijaństwo otwarte”.

 

O książce Piotra Sikory we wstępie do napisał ks. Adam Boniecki:

“Już tytuł książki Piotra Sikory może wywołać protesty. Bo czy w ogóle istnieje coś takiego jak „chrześcijaństwo zamknięte”? Od tamtego „pierwszego dnia po szabacie”, kiedy do siedzących za drzwiami zamkniętymi ze strachu przed Żydami uczniów przyszedł Jezus i powiedział, że tak jak Jego posłał Ojciec, On teraz ich posyła, i tchnął na nich Ducha Świętego, zamknięcie (ze strachu przed Żydami lub z jakiejkolwiek innej przyczyny) jest tak dalece sprzeczne z misją Jego Kościoła, że tam, gdzie są zamknięte drzwi, tam nie ma Kościoła.

(…)

Na szczęście Piotr Sikora nie tropi „zamkniętych” (np. „ze strachu przed Żydami”), nie wdaje się w jałowe polemiki, ale szuka sposobów otwierania się na te drogi, na które uczniowie Jezusa zostali przez Niego posłani.

 W tym poszukiwaniu jest nam bliski przez to, że podejmuje pytania, których wprawdzie czasem sami nie umiemy sformułować, ale przed którymi codziennie stajemy. Piotr Sikora, teolog dobrze obeznany z literaturą przedmiotu, nie chce czytelnika olśnić ani epatować erudycją, nie zasypuje go cytatami z wielkich teologów. Jeśli cytuje (dość rzadko), to autorów wczesnochrześcijańskich, ojców Kościoła, wielkich mistyków, a nade wszystko Ewangelię, Listy i Dzieje Apostolskie. Nawet sam św. Jan Paweł II w książce jest cytowany zaledwie trzy razy.

(…)

Książka powstawała długo, poszczególne rozdziały w ciągu ostatnich lat czytaliśmy jako artykuły w „Tygodniku Powszechnym”. To tłumaczy różnice literackiej konwencji różnych rozdziałów. Mamy więc niemal rekolekcyjne medytacje, np. te adwentowe, ale także i publicystykę religijną. Nie przynosi to książce szkody, ale wprost przeciwnie. Czytelnik, rozpoczynając lekturę od adwentowych rekolekcji, z daleka od polemicznego jazgotu, będzie musiał zejść ze swojej góry Tabor i zająć się problemami bardzo z tej ziemi.

(…)

Z tego, co napisałem, można by wnosić, że książka jest napisana dla wierzących katolików, pytania, odpowiedzi, sugestie i diagnozy ich bowiem właśnie dotyczą. To prawda, lecz jeśli ktoś daleki od wiary chciałby się dowiedzieć, co dla katolika znaczy „być otwartym”, książka Piotra Sikory – świeckiego teologa – będzie lepszym źródłem wiedzy niż wiele wysokonakładowych publikacji, nawet tych super pobożnych.”

Tyle ks. Adam Boniecki.

A jako, że książka obszerna to jest sugestia, aby:

skoncentrować się na Części drugiej książki zatytułowanej “Wiara w Kościele”. Wydaje mi się, że analiza tych tekstów będzie dobrym pretekstem do głębokiej dyskusji dotykającej sedna poruszanych spraw. Mamy w tej części 9 esejów, więc zakładając 1 spotkanie w miesiącu będzie akurat. A gdyby któryś Klub miał ochotę na więcej, kolejna część “Chrześcijanin w świecie” wcale nie jest gorsza.

Część pierwszą natomiast polecam do samodzielnej lektury, zwłaszcza gdyby ktoś miał niedosyt po świąteczno-niedzielnej homilii. Kolejne teksty nawiązują do kalendarza liturgicznego w  nietypowy, odkrywczy i właściwy autorowi sposób. Warto!  /Andrzej Chyrowicz/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz