Opublikowano: 1 lipca 2019 Autor: Józefa Hennelowa Comments: 0

Dziś nie mamy jeszcze odpowiedzi, co – tu i teraz – ma większe znaczenie? Świętowany właśnie jubileusz 450-lecia zawarcia unii, nazywanej lubelską, dzięki której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów? Rocznica wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu? Ideowy spór o „wartości chrześcijańskie”, który zdaje się zapowiadać jako najważniejszy w najbliższych miesiącach, bo jest widoczny w każdym niemal przekazie medialnym? Na pewno jednak nie będzie w tej przestrzeni żadnych uroczystości urodzinowych. Nawet jeśli byłyby one oddaniem sprawiedliwości oraz uznaniem zasług i cnót żywych albo tych, którzy już zostali przeniesieni w wieczność.

I właśnie dlatego wolno nam dziś stanąć obok najmłodszych – niezależnie od tego, w jakim wieku sami jesteśmy. To najmłodsi i nastoletni będą mieli najwięcej do powiedzenia na temat przyszłości świata, w którym będą żyć. Ich odpowiedź ma swoje znaczenie i moc. Całą naszą uwagę powinniśmy skierować w ich stronę.

comments

Leave a Comment