Posted on: 15 kwietnia 2019 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0


W Warszawie zakończyły się wczoraj, w Niedzielę Palmową, VII Rekolekcje Klubowe z ks. Adamem Bonieckim. Modlitwa, jałmużna i post to tematy trzech pierwszych konferencji. Stawać twarzą w twarz z Bogiem. Modlitwa rodzi się z ciszy i prowadzi do wiary, jałmużna jest częścią miłosierdzia, a post wynika z postawy wobec własnych przekonań i przeżywania wiary.

Czwarta nauka dotyczyła Kościoła, który musimy traktować z odpowiedzialnością i miłością. Same nauki, częścią rekolekcyjnych spotkań jest też wspólna rozmowa i świadectwa uczestników, były nagrywane i mamy nadzieję wkrótce udostępnić je na stronie klubowej.

Gościem rekolekcji był red. Piotra Sikora, z którym, po oficjalnym spotkaniu „Chrystus a religie świata”, trwała kameralna rozmowa do pierwszej w nocy!

comments

Leave a Comment