Lublin: młodzi pytali o. Wiśniewskiego

 1. Co znaczy być młodym w Kościele w obecnych czasach? Jak i czy w ogóle młodzi mogą Kościół zmieniać i mieć na niego wpływ?
 2. W czasach komunizmu wielu naszych rodziców i dziadków było bardzo blisko Kościoła. Często działo się tak nie dlatego, że byli ludźmi głębokiej wiary, ale dlatego, że Kościół wówczas był przestrzenią wolności i głosem buntu wobec ówczesnej rzeczywistości. Bycie zbuntowanym nie wykluczało możliwości pozostania częścią Kościoła. A dziś młodzi ludzie, którzy walczą chociażby o kwestie klimatyczne czy ekologię, nie widzą w Kościele sprzymierzeńca, a raczej konserwatywnego strażnika obecnego ładu i swojego wroga. Jaki jest pomysł Ojca na ponowne przekonanie młodych do Kościoła?
 3. W rozdziale zatytułowanym „Kościół” cytuje Ojciec Benedykta XVI, który twierdził, że Kościół przyszłości będzie musiał zacząć od nowa, czyli stać się de facto Kościołem katakumb. Czy nie uważa Ojciec, że jest to droga zbyt radykalna? Czy nie ma nic pomiędzy Kościołem masowym, który mamy teraz, a tym małym skromnym, o którym mówił papież Benedykt?
 4. W rozdziale „Miłość” porusza Ojciec rolę kobiet w dzisiejszym Kościele. Czytamy, że w Kościele głos kobiet, w tym zakonnic, powinien być donioślejszy. Na czym ta doniosłość i zwiększona rola miałaby się opierać?
 5. W rozdziale poświęconym wolności twierdzi Ojciec, że akt decyzji jest szczytowym aktem człowieczeństwa. To stwierdzenie rezonuje w pewnym sensie z filozofią Sartre’a, który twierdził, że prawdziwa ludzka wolność wyklucza istnienie Boga. Jak Ojciec by to skomentował?
 6. Mówi Ojciec o wolności jako o otwarciu na dobro. Jednak młodzi aktywiści widzą często w Kościele ograniczenie tej wolności. Co Kościół może zrobić, żeby zmienić to postrzeganie?
 7. Jako osoby, które nie zakończyły jeszcze swojej edukacji, temat lekcji jest nam bliski. Jak Ojciec odnosi się do lekcji religii, których obecność w szkole czasem jest postrzegana jako nieskuteczna, niezdająca egzaminu?
 8. W swojej książce bardzo surowo mówi Ojciec o dzisiejszym Kościele, mówi Ojciec, że ten Kościół potrzebuje reform. Jak te reformy miałyby przebiegać? Czy potrzebujemy nowego Lutra czy miałyby to być zmiany bardziej ewolucyjne?
 9. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie możemy zaobserwować radykalizację dużych części społeczeństwa. Jak można sobie na co dzień z tym radzić?
 10. W książce padło wiele słów surowych, ciężkich wobec tego, co się dzisiaj dzieje w kraju, w Kościele. Jakie są Ojca nadzieje związane z przyszłością? Co powinniśmy zrobić – Kościół, politycy, społeczeństwo – abyśmy już nie musieli krzyczeć?
 11. Powiedział Ojciec przed chwilą o głodzie prawdy. Ale jak mamy tę prawdę odróżnić? Wiele skrajnych ugrupowań twierdzi, że to oni reprezentują prawdę, gdy w rzeczywistości często tak nie jest. Jak powinniśmy sobie radzić z odróżnieniem prawdy od kłamstwa?

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji wideo, przepraszając za problemy techniczne z mikrofonami, które postanowiły wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Ale kto by nie chciał zaistnieć na spotkaniu z o. Ludwikiem?

Dodaj komentarz