List w obronie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego

Ks. prof. Alfred Wierzbicki jest członkiem Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie od początku jego powstania. Jest kapłanem, który daje nadzieję, że Kościół katolicki stanie się kiedyś Kościołem ewangelicznej miłości bliźniego.


Stawanie w obronie dyskryminowanego człowieka jest powinnością wszystkich, którym idea wspólnoty człowieczeństwa jest bliska. Jesteśmy jedną rodziną człowieczą, bez dzielenia na lepszych i gorszych. Jeśli rzuca się oskarżenia i pomówienia na księdza, który staje w obronie człowieka pokrzywdzonego, nie bacząc na jego postawę i przekonania i przez to sam staje się osobą prześladowaną, nie możemy pozostać obojętni. Stąd w gronie członków i sympatyków Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Lublinie, przyjaciół Księdza Alfreda, powstała idea napisania listu otwartego w jego obronie. Oto treść naszego listu:

List w obronie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego

Kampania oszczerstw i nienawiści wymierzona przeciwko Księdzu Profesorowi Alfredowi Wierzbickiemu przybiera formę, która wzbudza w nas, niżej podpisanych, głęboki niepokój i wewnętrzny sprzeciw. Ksiądz Profesor podpisał poręczenie za osobę, której działań i poglądów nie podziela ani nie popiera, co wyraził bardzo jednoznacznie. Jego decyzja motywowana była przekonaniem o niewspółmierności zastosowanej kary względem przewinienia oraz –a to podkreślić trzeba szczególnie –autentyczną miłością bliźniego.
Jesteśmy zaszokowani i oburzeni głosami wzywającymi dziś do represji względem Księdza Profesora, ignorującymi nie tylko właściwy sens jego decyzji, ale również –co nie mniej ważne –jego prawo jako filozofa i etyka do niezależnych interpretacji rzeczywistości społecznej i moralnej. Wolność takich interpretacji, wolność ich przedstawiania w debacie publicznej jest konieczna dla funkcjonowania Uniwersytetu, a także demokratycznego społeczeństwa w ogóle.
Zwracamy się do wszystkich oskarżycieli Księdza Profesora, by oddzielili porządek jego własnych czynów i przekonań od czynów i przekonań osoby obdarzonej jego miłosierdziem.Jesteśmy chrześcijanami. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. I nie ma chrześcijaństwa tam, gdzie panuje nienawiść. Bóg „zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5, 18) i w tej właśnie perspektywie należy, w naszym przekonaniu, widzieć i interpretować decyzję Księdza Profesora. Jego głos zawsze służył i służy jednaniu zwaśnionych, a często po prostu wrogich sobie światów, ukazuje możliwość ich współdziałania w służbie człowiekowi, afirmowanemu w jego osobowej godności.

1. prof. dr hab. Maciej Abramowicz, UW
2. prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, UMCS
3. Maria Basak
4. Kazimierz Basak
5. Maria Bąk
6. Anna Białek
7. Beata Bińko, redaktorka
8. prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, KUL
9. ks. Grzegorz Brudny
10. mgr Agnieszka Bryszewska, Warszawa
11. mgr Michał Bryszewski, Warszawa
12. Danuta Bryszewska, Warszawa
13. Tomasz Bryszewski, Warszawa
14. Alina Brzeska-Mądzik
15. dr hab. Andrzej Budzisz, KUL
16. mgr Barbara Budzisz, psycholożka, absolwentka KUL
17. prof. dr hab. Elwira Buszewicz, UJ
18. Halina Capała
19. mgr Marta Cegielska
20. dr hab. Maria Chantry, UWr
21. Jakub Chmielewski
22. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, KUL
23. mgr Anna Cieśla, Warszawa
24. dr Maria Cieśla, Warszawa
25. prof. dr hab. Roman Doktór, KUL
26. o. Tomasz Dostatni OP
27. Magda Dylewska
28. dr hab. Małgorzata Dubrowska, KUL
29. prof. dr hab. Andrzej Eliasz
30. mgr Michał Farmas vel Król, Warszawa
31. dr Matylda Ptak-Farmas vel Król, Warszawa
32. Andrzej T. Filipek
33. mgr Maria Filipiak, KUL
34. dr hab. Mirosław Filipowicz, KUL
35. mgr Małgorzata Fog, Warszawa
36. dr Aleksandra Gała, em. pracownik KUL
37. prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski, KUL
38. Jolanta Gosik-Reputakowska, pedagożka
39. dr hab. Przemysław Gut, KUL
40. prof. dr hab. Piotr Gutowski, KUL
41. prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, KUL
42. dr Marcin Iwanicki, KUL
43. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, KUL
44. Urszula Jajus, Biała Podlaska
45. dr Bożena Janiszewska, psycholożka
46. Aleksandra Janus
47. Danuta Jaroć
48. Andrzej Jaroszyński, KUL
49. Joanna Jastrzębska, germanistka
50. Jolanta Jaszczuk
51. Paweł Jóźwiakowski
52. mgr Marta Józwik
53. mgr Tomasz Józwik
54. Krystyna Jurek
55. Marta Kaczmarek, Ligota Piękna
56. Jan Kaczmarek, Ligota Piękna
57. dr Janina Kalenik
58. Henryk Kardela
59. Karol Kasprowicz
60. Anna Kędra-Kardela
61. Marta Kęsik
62. prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, UP
63. dr Małgorzata Kierczuk
64. prof. dr hab. Leszek S. Kolek
65. prof. Dorota Kopycka-Kedzierawski, Univ. of Rochester, NY
66. Ewa Kryńska
67. Anna Krzyżanowska-Zdanowicz
68. prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska, KUL
69. dr hab. Dorota Kudelska, KUL
70. dr hab. Zdzisław Kudelski, KUL
71. Henryk Kulesza
72. prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL
73. prof. dr hab. Jacek Leociak, IBL PAN i Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
74. mgr Jolanta Leonkiewicz, lekarz
75. mgr Tomasz Leonkiewicz, lekarz
76. dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFIS PAN
77. Małgorzata Linkowska
78. Grzegorz Linkowski
79. prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, KUL
80. Łukasz Łuszczyński
81. Barbara Malinowska
82. dr hab. Witold Matwiejczyk, KUL
83. dr Elżbieta Matyaszewska, koordynatorka Klubu TP w Lublinie
84. prof. dr hab. Paweł Matyaszewski, KUL
85. mgr inż. Wanda Mądzielewska, Grudziądz
86. mgr inż. Aleksander Mądzielewski, Grudziądz
87. Anna Michalec
88. Barbara Michalec, anglistka
89. Cezary Michalec, ogrodnik
90. Barbara Miernowska
91. dr Magdalena Miszczuk, PL Lublin
92. prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, UMCS
93. Bożena Moskal
94. Zbigniew Moskal
95. Ewa Mrożkiewicz-Zielińska, germanistka
96. dr hab. Barbara Niebelska-Rajca, KUL
97. prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL
98. mgr Bożena Palczewska, Warszawa
99. mgr Marek Palczewski, Warszawa
100. mgr Krzysztof Panasik, dziennikarz z Olsztyna
101. mgr inż. Sylwia Piekarczyk, Puławy
102. dr hab. Ireneusz Piekarski, KUL
103. dr hab. Jakub Pigoń, UWr
104. dr Mariola Pigoniowa, UWr
105. dr Elżbieta Piotrowicz, Piotrków Trybunalski
106. Celina Poleszak
107. dr Sławomir Poleszak
108. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
109. Janusz Ognik
110. Elżbieta Pachucka-Włas
111. Ewa Pawlic, Warszawa
112. Beata Pleskaczyńska
113. Piotr Pleskaczyński
114. Elżbieta Popik-Zarzeka
115. Marta Przeciechowska
116. Tomasz Przeciechowski
117. Teresa Renk
118. prof. dr hab. inż Janusz Rachoń
119. doc. dr Krystyna Rachoń
120. prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń
121. dr Zofia Radoń-Kulesza
122. Ewa Radziszewski
123. Mirosława Ritter, Lublin
124. Cezary Ritter, Lublin
125. Anna Samolińska
126. Wojciech Samoliński
127. gen. prof. dr hab. Bogusław Smólski
128. dr hab. Łukasz Smyrski, Warszawa PAN
129. Maciej Sobieraj
130. mgr Ewa Stepan, Wrocław
131. mgr Jan Stepan, Wrocław
132. Maria Szczerba
133. Jolanta Szostek, Starogard Gdański
134. dr hab. Teresa Szostek
135. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
136. dr hab. Robert Sucharski, UW
137. Janina Swół
138. dr Joanna Świderska, UMCS
139. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
140. dr hab. Joanna Klara Teske, KUL
141. dr hab. Dorota Tomczuk, KUL
142. Anna Tustanowska-Stachura
143. prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz- Misztal
144. prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, KUL
145. prof. dr hab. Piotr Urbański, UAM
146. Renata Wasiewicz
147. Janusz Waszkiewicz
148. mgr Marian Wawrzynkowski
149. Agnieszka Wiśniewska
150. prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski
151. Andrzej Włas
152. Aleksandra Wnuk
153. prof. dr hab. Rafał Wnuk, KUL
154. Edward Wojna
155. Urszula Wojna
156. Weronika Wojna
157. Agata Wojtko-Kaczorowska, absolwentka KUL
158. mgr Katarzyna Wolicka
159. dr Bogusław Wróblewski, red. nacz. “Akcentu”
160. dr hab. Zbigniew Wróblewski, KUL
161. Zofia Zaorska
162. Aleksander Zarzeka, Warszawa
163. Piotr Zdanowicz
164. Maria Elżbieta Ziemińska
165. Aleksandra Zińczuk, redaktor naczelna Kultury Enter
166. prof. dr hab. Sławomir Żurek, KUL
167. Grażyna Adamiak
168. mgr Katarzyna Antoniak
169. Mieczysław Antoniak
170. Konstantyn Bagdulin-Suchorski
171. Magdalena Banaszkiewicz
172. Adam Baranowski
173. Anna Barczyk
174. Jacek Bartmiński, absolwent KUL, b. zastępca KG Policji
175. Marta Basak
176. Ewa Bechyne-Henkiel, absolwentka KUL
177. mgr Ewa Benesz, Lublin
178. Danuta Bessert, Klub TP we Wrocławiu
179. Ewa Bielecka
180. Magdalena Bielska
181. o. Maciej Biskup OP
182. dr Kinga Blaschke, historyk sztuki, WSE w Krakowie
183. Sylwia Bogusz
184. Łukasz Borkowski
185. Ryszard Borkowski
186. Tadeusz Borowiecki, em. prof. UMCS
187. mgr Grzegorz Borys
188. mgr Joanna Borys
189. Marek Borsuk, Klub TP w Berlinie
190. Karolina Brzyska
191. Jakub Burchart, absolwent KUL
192. Mirosława Busko
193. Janusz Ciszewski
194. Paula Dąbrowska
195. Marcin Derlikiewicz
196. Agnieszka Dobrek
197. Krystian Drozd
198. Bożena Dudko
199. Justyna Duriasz-Bułhak
200. Anna Dybek, Bełchatów
201. Dariusz Dybek, Bełchatów
202. Stanisława Dybek, Zduńska Wola
203. mgr Wojciech Dybek, Zduńska Wola
204. dr Alicja Fidowicz, UJ
205. Blanka Gałkowska
206. Anna Garbal
207. dr Łukasz Garbal, absolwent KUL
208. Krzysztof Głaz Gębura
209. Klaudia Głębocka
210. Anna Gmiterek-Zabłocka, dziennikarka, Lublin
211. prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS
212. Karolina Grodziska
213. Annalia Guglielmi
214. Katarzyna Gutek
215. Monika Henkiel, absolwentka KUL
216. Zdzisław Hofman
217. prof. dr hab. Lesław Hostyński, UMCS
218. ks. Michał Jabłoński
219. Tadeusz Jakubczyk
220. Krzysztof Jakubowski, Lublin
221. Małgorzata Jankiewicz
222. Bożenna Jastrzębska
223. Grzegorz Jędrek
224. Alicja Jurczak
225. Maria Kachnowicz, Lublin
226. Barbara Kanadys-Sobieraj
227. Małgorzata Kanar
228. Zbigniew Karczmarczyk
229. Anna Karp
230. Lidia Kasprzak-Chachaj
231. Piotr Kasztelowicz
232. Klara Kistelska-Borkowska
233. dr Marcin Komosa
234. Jadwiga Kosiarczyk
235. Anna Kowalczyk
236. mgr Alicja Kozak
237. Elżbieta Król
238. Marcin David Król, muzyk, skrzypek
239. Kamila Księżopolska, dziennikarz
240. Ewa Kulik-Bielińska
241. Urszula Kurek
242. dr hab. Michał Kurzej, historyk sztuki, UJ
243. mgr Magdalena Kozak-Siemińska, Lublin
244. Irena Kuczyńska, dziennikarka, em. nauczycielka, blogerka, Pleszew
245. Lidia Kutrzeba
246. Stefan Kutrzeba
247. dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
248. Zofia Lasak
249. Alina Lewicka-Strzok
250. Magda Lombara
251. Maria Lubieniecka, Olsztyn
252. Monika Lutosławska
253. Jolanta Luty
254. prof. dr hab. Tadeusz Luty
255. lek. Robert Madejek
256. Jacek Maj, Lublin-Warszawa
257. Jadwiga Majchrzak, em. diagnosta laboratoryjny, WUM
258. Jacek Majewski
259. Maryla Malinowska
260. Joanna Marczewska
261. mgr Grażyna Meyers, Bruksela
262. Ewa Miastkowska
263. Danuta Michocka
264. Beata Katarzyna Michońska
265. Anna Mikulska
266. Wanda Misiewicz
267. Magdalena Moskal, psychoterapuetka i copywriterka
268. Stefan Münch
269. Marta Nowicka
270. Adriana Niedźwiecka
271. Jacek Okoń
272. Małgorzata Orłowska
273. dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO
274. dr hab. Monika Ożóg
275. Agnieszka Pawlikowska, Lublin
276. Edyta Pazdan
277. Grażyna Piątek
278. Wiesława Piotrowska
279. Anna Pociejewska
280. Urszula Przybylska, 82-letnia emerytka
281. Danuta Przywara
282. Urszula Rotkiewicz
283. Joanna Rózga
284. Jakub Ryszko
285. Grzegorz Rzepecki
286. Renata Rzepecka
287. Marianna Sakowska
288. Małgorzata Seniejko
289. Maciej Serweta, Kraków
290. Maria Siedlecka
291. Grzegorz Siemiński, Lublin
292. Karolina Siemińska, Lublin
293. Mariusz Siwierski
294. Ewa Słowik
295. mgr Beata Smolarek, nauczyciel
296. Dominik Sobieraj
297. ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta
298. Adam Stanowski
299. Krzysztof Stanowski
300. Michał Stanowski
301. Bart Staszewski, Lublin
302. Wiesława Suchodół
303. Jolanta Sutowicz
304. Jolanta Szafrańska
305. Roman Szafrański
306. Anna Szamotulska
307. Wojciech Szamotulski
308. Katarzyna CoCo Szczepańska
309. Agata Szerszeniewicz
310. Dorota Szykor-Plecińska
311. dr Jacek Trzewik, adiunkt WPPKiA KUL
312. Marian Turski, historyk, dziennikarz, działacz społeczny
313. Weronika Ulrich
314. dr hab. Marcin Walczyński, Wrocław
315. Bożena Wasilewska
316. Jolanta Wasilewska
317. Jan Krzysztof Wasilewski
318. Barbara Winiarczyk
319. o. Ludwik Wiśniewski OP
320. Sławek Wodzyński
321. Justyna Wojtyś, humanistka
322. Tomasz Wojtyś
323. Milena Wrońska-Stochel
324. Grzegorz Zabłocki, Lublin
325. prof. dr hab. Jerzy Zajadło
326. Mariusz Zajączkowski
327. Teresa Zańko
328. mgr Halina Zielinska
329. mgr Stanisław Zielinski
330. Ewa Żmudzin-Zielińska
331. Ewa Żukowska
332. Feliks Żukowski
333. Danuta Życzyńska-Ciołek
334. Stanisława Adasik, Lublin
335. Janusz Adasik, Lublin
336. Maria Ajchler Sierakow
337. Hanka Bieluszko, Kraków
338. Ewa Bracha
339. Wiesława Chibowska
340. Tomira Gęgotek
341. Maciej Grodzki, Warszawa, absolwent KUL
342. Anna Januszewska
343. Adrian Jasiński, Sanok
344. Danuta Kaczyńska, nauczyciel
345. Janusz Kaczyński, chemik
346. Paweł Komar
347. Małgorzata Kostecka, Wieliczka
348. Anna Kowalczyk, Kraków-Paryż
349. Agnieszka Kowalska-Gałecka
350. dr hab. Anna Kuczmaszewska
351. prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
352. Anna Łukiewicz-Kucińska
353. Lucyna Miętka, intendent
354. Roman Miętka, ekspert ciepłownictwa
355. Anna Mikulska, nauczyciel
356. Jakub Moskal, Warszawa/Lublin
357. dr hab. Barbara Niedźwiedzka, Kraków
358. prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, em. prof. UJ, Kraków
359. Zbigniew Nosowski, red. naczelny „Więzi”
360. Anna Nowicka-Struska, UMCS Lublin
361. Jarosław Ociepka
362. Leszek Olpiński
363. Anna Oronska, Wrocław
364. Jolanta Palak, Lublin
365. prof. dr hab. Marek Piechowiak
366. Andrzej Pleskaczyński
367. Zofia Pleskaczyńska
368. dr hab. Andrzej Puchalski, prof. UP
369. Milena Rachid Chehab
370. Grażyna Raganowicz
371. Grzegorz, Reske, kurator
372. Jolanta Rokicka, polonistka, Gdynia
373. Halina Rudzka, Warszawa
374. Zdzisław Rudzki, Warszawa
375. Małgorzata Rybicka, Klub TP Trójmiasto
376. dr Andrij Saweneć, KUL
377. Dorota Seweryn-Puchalska
378. Anna Szadkowska
379. dr Jarosława Szewczuk, Lublin
380. Monika Szewczyk, Białystok
381. Mariusz Świątczak
382. Sylwia Trzcińska-Pydyś
383. prof. dr hab. Łukasz A. Turski
384. Teresa Wasiak
385. Areta Wasilewska
386. Marcela Wasilewska
387. Jolanta Wojdyła
388. Jerzy Wójcicki, Ostrów Wielkopolski
389. Joanna Bańkowska-Królikowska
390. prof. Jerzy Bartmiński
391. Maria Balawejder-Kantor, architekt
392. Adam Cichocki
393. Jadwiga Cichocka
394. Marek Dąbrowski, Białystok
395. Barbara Debelska, Gdynia
396. Tomasz Durakiewicz
397. Cezary Düm
398. Cezary Grzelak
399. Antonina Jop
400. prof. Krzysztof Jóźwiak, UM Lublin
401. Małgorzata Jungst
402. prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz UAM
403. Małgorzata Kamieniarz, lekarz
404. Magdalena Kawa
405. dr hab. Tomasz Kitlinski, UMCS
406. Elżbieta Kuncewicz, Lublin
407. Maria Kuncewicz, Pruszków
408. Tadeusz Kuncewicz, Lublin
409. Danuta Kuroń
410. Justyna Lada
411. Irena Knapik-Machnowska
412. Karolina Królikowska-Grzelak
413. Magdalena Królikowska-Grzelak
414. Bohdan Królikowski
415. Zofia Malcher, Kraków
416. Mirosława Joanna Marzec, Lublin
417. Katarzyna Michalak, dziennikarka radiowa
418. Anna Nasiłowska
419. mgr Justyna Niezgoda, absolwentka KUL
420. Anna Orłowska
421. Wacław Oszajca
422. Małgorzata Owsianowska
423. Anna Pajdosz
424. Marek Paszkowski, bibliotekarz, Włodawa
425. dr Maciej S. Piotrkowski, Kraków
426. dr hab. Marek Rembierz, UŚ
427. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, em. prof. PG
428. Janusz Rosłan
429. Wanda Sałustowicz
430. Leszek Sarnowski, Sztum
431. Łucja Sasuła
432. Halina Barbara Siekierzyńska
433. Joanna Szatkowska, Gdańsk
434. Jerzy Szatkowski, Gdańsk
435. Krzysztof Szkoła
436. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
437. Elżbieta Ślosarska, Chicago, IL, USA
438. prof. dr hab. Artur Tajber, ASP/Intermedia, Kraków
439. Zdzisław Tenczar, Wrocław
440. Piotr Tyma
441. Łucja Wachnik
442. Wiesław Zagórny
443. Maria Zuch
444. Gabriela Artysiewicz
445. Krystyna Bartnik-Kitajewska, Tarnów
446. dr Małgorzata Borkowska-Nowak, KUL
447. Robert Brodacki, organista, Lublin-Norwegia
448. Maria Brudnik-Dąbrowska
449. Jakub Burchard
450. Aleksandra Chmura-Loszek
451. Ewa Cieślińska
452. Halina Czerkawska
453. Teresa Depowska
454. Witold Jabłoński
455. Janina Kalita, Janów Lubelski
456. lek. med. Krzysztof Kalita, Janów Lubelski
457. dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. UŁ
458. Iwona Kasiura
459. prof. dr hab. Maria Kłańska
460. Ewa Kołacz
461. prof. dr hab. Roman Kubicki, WF UAM
462. Mieczysław Kwiecień
463. Tomasz Lupa
464. prof. Danuta Malec
465. Michał Malec
466. Genowefa Malik
467. Anna Nasalska
468. Izabela Nasalska
469. Zygmunt Nasalski
470. mgr Mateusz Niedziela, KUL
471. Kazimierz Pacuski
472. Zofia Pacuska
473. Anna Julia Paluch
474. Przemysław Pleciński
475. Janusz Poniewierski
476. Andrzej Skrzyński
477. Barbara Skrzyńska
478. Jan Skrzyński, Kraków
479. Maria Skrzyńska, Kraków
480. Renata Soszyńska
481. Robert Springwald
482. Joanna Stawiarska
483. Katarzyna Supera
484. Roman Sygulski, adwokat
485. Mirosław Szulc
486. Jacek M. Szymura
487. Elżbieta Tabakowska
488. Marek Tomkiewicz
489. Bożena Urbańczyk
490. Kazimierz Urbańczyk
491. Weronika Uziak, Gdańsk
492. prof. dr hab. Michał Waligórski, IFJ PAN w Krakowie
493. prof. dr hab. Maria Wędzony
494. Małgorzata Widuch, Wrocław
495. Marta Zdanowska
496. prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, ChAT w Warszawie
497. Zuzanna Zwolska
498. Barbara Żukowska
499. Barbara Adamiec
500. Maria Katarzyna Bazylko
501. Jacek Bendykowski, prawnik, Gdańsk
502. Magdalena Bzowska
503. Irena Caryk, Lublin
504. Michał Cywiński
505. Bogna Dec, Luksemburg
506. Jolanta Elkan-Wykurz, Łódź
507. dr Piotr Gryska, Szczecin
508. Halina Grzymała-Moszczyńska
509. Elżbieta Huzik, Wiesbaden
510. Dorota Icha
511. Agata Jędrzejak, Poznań
512. Anna Kałkowska
513. Izabela Kawczyńska
514. Henryk Knapiński, Gdańsk
515. Sławina Kosmulska, Gdańsk
516. Mateusz Kot, Świdnik
517. lek. dent. Wacław Jan Kroczek
518. Edward Krupa
519. Halina Krupa
520. prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, UG
521. Jolanta Kubiak
522. Barbara Kwapisz-Krosnicka
523. Katarzyna Kwarcinka
524. Tomasz Kwarciński
525. Karol Lemański
526. Tomasz Lisiecki, Gdynia
527. Urszula Lisiecka, Gdynia
528. Klaudia Łachowska
529. Jan Meissner, Gdańsk
530. Maria Meissner, Gdańsk
531. Katarzyna Makarewicz
532. Joanna Mucha
533. Marian Muczyński, absolwent PG
534. Renata Musiał-Niemiec
535. Anna Nermer, Lublin
536. Joanna Niećko
537. Konrad Pogoda, adwokat
538. Andrzej Ryczkowski
539. Robert Martin Samsel
540. ks. Aleksander Seniuk
541. dr Bożena Sidor-Piekarska
542. Bartłomiej Sobol, absolwent KUL
543. Dawid Socha, Puławy
544. Danuta Stępień
545. Adam Śliwka
546. Jacek Taylor, mecenas, Gdańsk
547. Konrad Waloszczyk
548. Cezary Wąs
549. Albert Wielki
550. dr hab. Piotr Witek, UMCS
551. Michalina Włodarczyk, absolwentka KUL
552. Zofia Zarębianka
553. Alicja Żmuda-Sobol, absolwentka KUL
554. dr hab. inż. Kazimierz Adamiak, prof. Western University, Kanada
555. Małgorzata Baranowska
556. Marta Berlińska
557. Wojciech Boryczko
558. Agnieszka Bubczyk
559. dr n. med. Małgorzata Chodorowska
560. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, ZUT Szczecin
561. dr hab. Jan Czerniawski, prof. UJ
562. prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz, UMCS, KUL
563. mgr Ewa Czernikiewicz, psycholog, absolwentka KUL
564. Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Białystok
565. dr inż. Paulina Frej, PWr
566. Barbara Frydecka, Kraków
567. Andrzej Frydecki, Kraków
568. Paulina Gano, pedagog, nauczyciel
569. Andrzej Gąska
570. Filip Grabowski, Gdańsk
571. Grzegorz Gralik
572. Łukasz Janicki, redaktor
573. Jerzy Kiszkis, Gdańsk
574. Monika Komsta
575. Jadwiga Konarzewska-Kracik
576. prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, UG
577. Stanisław Kracik
578. Iwona Krzywda, Gdańsk
579. Kazimierz Krzywda, Gdańsk
580. Anna Kulikowska
581. Jerzy Kulikowski
582. Patrycja Kwapik
583. prof. dr hab. Adam Latała, UG
584. prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, UG
585. prof. dr hab. Anna Lemańska
586. ks. Wojciech Lemański
587. Katarzyna Makowska, b. studentka
588. Martyna Manka-Gawron
589. Kaja Matlak
590. Zofia Melloch, Gdynia
591. Jerzy Melloch, Gdynia
592. prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, UJ
593. Aleksandra Mieszkowska
594. Andrzej Mieszkowski
595. Maria Mrozińska, dziennikarka, Gdańsk
596. Magdalena Ochał
597. Jacek Pelczar
598. Marek Ponikowski, dziennikarz, Gdańsk
599. dr Jan Przewoźnik, absolwent KUL
600. Kazimierz Ratajczak
601. Zofia Smolińska, Gdańsk
602. Witold Smoliński, Gdańsk
603. Stanisław Struś
604. Barbara Szczepuła, dziennikarka, Gdańsk
605. Maria Trzaska
606. Wioleta Umlawska, Gdańsk
607. Tomasz Wiśniewski
608. Zbigniew Belowski, absolwent KUL
609. Anna Dymała, Wrocław
610. Alicja Filipowiak, Szczecin
611. Przemysław Filipowiak, Szczecin
612. Joanna Greguła
613. Małgorzata Hejda-Potasz, Busko-Zdrój
614. Małgorzata Jasionek, Klub TP we Wrocławiu
615. Bartłomiej Juszczak
616. Konrad Kulikowski
617. Paweł Krysiak, dziennikarz, absolwent KUL
618. Paulina Lichwa-Grabska, Klub TP we Wrocławiu
619. Marta Malinowska-Cieślik
620. Sławomir Mazur
621. Jolanta Mederska
622. Piotr Mederski
623. Magdalena Musiał
624. Ewa Negrusz-Szczęsna
625. Andrzej Pałucha, Gdańsk
626. Anna Pałucha, Gdańsk
627. Leszek Pawluczyk
628. Jacek Piekarski
629. Maria Pochwatko, Gdańsk
630. Jadwiga Polesińska
631. Maciej Polesiński
632. Katarzyna Potasz-Kulikowska, Kraków
633. Przemysław Potasz, Busko-Zdrój
634. Bożena Rachalska
635. Maria Relewicz, Klub TP we Wrocławiu
636. Anna Romaniuk, Wierzbica
637. Katarzyna Rutkowska
638. Bartosz Sierpniowski
639. prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński, em. prof. UJ, b. kier. ZFP UJ
640. Edward Skubisz, Klub TP we Wrocławiu
641. Konrad Stanowicz, Klub TP we Wrocławiu
642. Dorota Starościak
643. Jacek Starościak
644. dr hab. Małgorzata Stępnik, UMCS
645. Kazimierz Tanaś
646. Izabella Turek-Muczyńska
647. Adam Wasilewski, Lublin
648. Wojciech Wieliczko, Gdańsk
649. Agata Wojtal
650. Kamil Wódka
651. Janina M. Zabielska
652. Magdalena Zamorska, Klub TP we Wrocławiu
653. Marian Zamorski, Klub TP we Wrocławiu

654. dr hab. Grażyna Zgórka, UM w Lublinie
655. Piotr Barczyk
656. prof. dr hab. Adam Chmielewski, UWr
657. Jan Chodkiewicz
658. prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, UJ
659. Magdalena Ćwiklińska
660. Zbigniew Ćwikliński
661. dr n. med. Barbara Dobroczyńska-Krefta
662. Józef Chyży
663. Marie de Doliwa Zielińska
664. Maria Gazi, Klub TP w Lublinie
665. dr hab. Adam Głaz, UMCS
666. prof. dr hab. Adam Grobler
667. prof. dr hab. Elżbieta Jung, UŁ
668. Paula Kinaszewska, muzyk, badaczka folkloru, nauczycielka tradycji, aktorka
669. prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, UŁ
670. dr hab. Zofia Kolbuszewska, Wrocław
671. prof. dr inż. arch. Krzysztof Lenartowicz
672. Barbara Kozub-Ciembroniewicz
673. Mirosława Krajczyńska, absolwentka KUL
674. Agnieszka Kwaśniewicz
675. Anna Mateja, Kraków
676. Anna Murawska, Poznań
677. prof. zw. dr hab. Roman Murawski, UAM
678. Maria Neumann
679. Barbara Olech
680. Anna Oryńska
681. dr Paweł M. Owsianny, UAM
682. Elżbieta Petrajtis-O'Neill
683. dr Maria Pleskaczyńska
684. Agnieszka Porębska, absolwentka KUL
685. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW
686. Krzysztof Zakrzewski, r. pr., partner DZP
687. Sławomir Zakrzewski
688. Małgorzata Zwolińska

 

38 komentarzy do wpisu „List w obronie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego”

 1. Zaskakuje mnie i smuci, gdy chrześcijanie chcą pomagać wyłącznie chrześcijanom. Czy Chrystus umarł tylko za swoich wyznawców? A już zupełnie nie wiem, co mam czuć i co myśleć o katolikach, którzy domagają się kary – w tym wypadku wyrzucenia z uczelni – za udzielenie pomocy ateiście. W jednej z homilii abp Grzegorz Ryś powiedział, że problemem owiec jest to, że zazdroszczą wilkom. Chyba mamy przykład sytuacji, w której boża trzódka stosuje metody zaczerpnięte z wilczego stada.

  Odpowiedz
 2. Z pełnym przekonaniem podpisuję się z pod listem popierającym ks. prof. Alfreda Wierzbickiego. Wyczekiwałam takiej postawy ze strony Kościoła. Dziękuję, księże Profesorze! dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ

  Odpowiedz
 3. Z podziękowaniem dla ks. Prof. Alfredem Wierzbickiego za Jego Chrześcijańską miłość bliźniego i obywatelską odwagę
  podpisuję list poparcia

  dr hab. Zofia Kolbuszewska, Wrocław

  Odpowiedz
 4. Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania dla Księdza Profesora Alfreda Wierzbickiego poddpisuję ten list poparcia dla Niego!
  Krzysztof Zakrzewski, r.pr., partner DZP,

  Odpowiedz
 5. Solidaryzuję się z księdzem prof. Alfredem Wierzbickim i podpisuję się pod listem w Jego obronie
  Z poważaniem
  dr n. med. Barbara Dobroczyńska- Krefta

  Odpowiedz
 6. To piękna inicjatywa solidarności z Ks. Prof. Alfredem Wierzbickim, pod którą z pełnym przekonaniem się podpisuję.

  Dr hab. Grażyna Zgórka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Odpowiedz
 7. Podpisuję się pod listem w obronie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego. Z wyrazami szacunku, dr hab. Małgorzata Stępnik, UMCS.

  Odpowiedz
 8. Solidaryzujmy się z ks. prof. Alfredem Wierzbickim. I podpisujemy się pod listem w jego obronie
  Alicja i Przemysław Filipowiakowie ze Szczecina

  Odpowiedz
 9. Solidaryzuję się z ks. prof. Alfredem Wierzbickim. I podpisuję się pod listem w jego obronie.
  Paweł Krysiak, dziennikarz, absolwent KUL

  Odpowiedz
 10. Popieram postawę księdza Wierzbickiego, prawdziwie chrześcijańską i tak odosobnbioną w naszym Kościele

  Odpowiedz
  • Podpisuję się pod listem poparcia dla Ks. Prof. Alfreda Wierzbickiego. Z wyrazami szacunku i uznania
   Paulina Gano, pedagog, nauczyciel

   Odpowiedz
 11. W pełni solidaryzuję się z ks. prof. Alfredem Wierzbickim i podpisuję się pod listem z poparcie dla Niego
  prof. dr hab. Anna Lemańska

  Odpowiedz
 12. W pełni solidaryzuję się z postawą ks. prof. Alfreda Wierzbickiego i podpisuję się pod listem z poparciem dla Niego – prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

  Odpowiedz
 13. Szanowni Państwo!
  Z pełnym przekonaniem oświadczam, że składam podpis w obronie ks prof Alfreda Wierzbickiego.
  Z poważaniem,

  dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz