Papież Franciszek. Sługa nowego świata

„Tygodnik Powszechny” wraz z Wydawnictwem Poznańskim wydają kolejną książkę w ramach Biblioteki „Tygodnika Powszechnego” zatytułowaną „Papież Franciszek. Sługa nowego świata”. Pośród autorów publikacji znajdują się ks. Adam Boniecki, Marek Zając, bp Grzegorz Ryś, ks. Jacek Prusak, Katarzyna Wydra, Piotr Sikora, Józef Majewski.

Waliza z podróży

Józef Wittlin „Etapy. Italia – Francja – Jugosławia” – zbiór tekstów z podróży po Europie okresu międzywojnia, opublikowany w Warszawie w roku 1933, teraz wznowiony przez serię wydawniczą Biblioteka „Więzi”. Zachowano logikę układu treści opartą na chronologii etapów wędrowania, czym tłumaczyć należy także zamysł rozbudowania niniejszej edycji o aneks, na więcej »