Najważniejsza ze wszystkich spraw

Prof. Timothy Snyder / Fot. Wikipedia

Rośniemy w przeświadczeniu, że raz wywalczona dla nas demokracja, nie ma prawa zginąć. Każda kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń, które przyniosły nam wolność, utwierdza nas w myśleniu o autokracji, faszyzmie i niewoli, jako rzeczach na zawsze zażegnanych w naszej części cywilizacji. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że kolejne próby naginania zasad działania instytucji zapewniających nam demokratyczny ład w Państwie, rzeczywiście przybliżają nas do kompletnego regresu w rozumowaniu swobód obywatelskich i wolności jednostki. czytaj więcej…

Najbardziej tajemnicza kobieta w Biblii

„Kiedy stajemy na krakowskim placu Marii Magdaleny, trzeba nieco uwagi, by dostrzec pozostałości świątyni, która kiedyś znajdowała się w tym miejscu. To już trzeci z kościołów w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie sposób ominąć wzrokiem monumentalnej fasady kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, a przecież jeszcze skupia wzrok mieszanka stylów kościoła świętego Andrzeja. Niegdyś był tu i trzeci kościół – pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Stał w tym miejscu od średniowiecza, by po kolejnych pożarach zostać ostatecznie rozebranym w początku XIX wieku. Powstało miejsce bardzo symboliczne. Maria Magdalena jest niby blisko innych apostołów, a jednocześnie trudno ją dostrzec. Trzeba wiedzieć gdzie patrzeć. Niewiele można też o dawnej świątyni powiedzieć – pozostały zaledwie zarysy fundamentów, które wyznaczają dawną bryłę budowli. Bardzo podobnie jest z samą Świętą.” – tymi słowami zaczyna się podróż wgłąb zagadki o najbardziej tajemniczej kobiecie z Biblii. czytaj więcej…

Kobieta o władzy

Książka Mary Beard, historyczki starożytności, wybitnej popularyzatorki wiedzy historycznej i intelektualistki publicznej, jest zaproszeniem do krytycznego oglądu odziedziczonych przez nas i bardzo często nieuświadomionych wzorców myślenia o kobietach i ich roli w społeczeństwie. Jest też bardzo osobistym świadectwem kobiety wciąż zmagającej się z wezwaniami, aby „siedziała cicho”. czytaj więcej…