Kolejne spotkanie w Zielonej Górze

We wtorek, 7 listopada o godz. 17;00 zapraszamy na kolejne, comiesięczne spotkanie członków i sympatyków Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze. Będziemy rozmawiać o tematach, które publikowane są w ostatnich numerach „Tygodnika Powszechnego” i  wzbudzają nasze zainteresowanie, chcemy podzielić się swoimi opiniami. Będzie nam miło gościć osoby zainteresowane, działalnością zielonogórskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Czytaj więcej »

VI Zjazd Klubów „Tygodnika Powszechnego”

Zapraszamy na VI Zjazd Klubów „Tygodnika Powszechnego” połączony z V urodzinami Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu. Czytaj więcej »

Prof. Halicka o społeczeństwie Ziem Zachodnich

O nowym społeczeństwie Ziem Zachodnich po 1945 roku i zawiłych drogach budowania regionalnych i lokalnych tożsamości mówiła we wtorek, 26 września prof. UAM Beata Halicka. Nawiązując do komedii pt. Sami swoi” wskazała, że to arcydzieło sztuki filmowej jest być może jedynym tak powszechnie znanym obrazem na temat powojennego osadnictwa. Czytaj więcej »

To my jesteśmy konstytucją

W poniedziałek 18 września 2017 prof. Andrzej Rzepliński, na zaproszenie zielonogórskiego Klubu Tygodnika Powszechnego, dał wykład „Wolność jako wartość naszej Ustawy zasadniczej”. Prof. A. Rzepliński skupił się na czterech wolnościach, o których mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości podpisania Karty Atlantyckiej, 14 sierpnia 1941. Te cztery wolności – jako podstawa światowego ładu po zakończeniu II wojny światowej – stały się podstawą Karty Narodów Zjednoczonych, następnie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Chociaż Powszechna Deklaracja nie jest „prawem twardym”, to stanowi dokument fundamentalny, o szczególnej randze dla całej ziemskiej społeczności. Tak jak Dekalog – mówił prof. Rzepliński – reguluje moją relację z Bogiem, tak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka reguluje moją pozycję wobec każdej władzy publicznej i granice tej władzy wobec mnie. Dla prawników, dla polityków to jest oczywiste, choć często zapominane. Czytaj więcej »