To my jesteśmy konstytucją

W poniedziałek 18 września 2017 prof. Andrzej Rzepliński, na zaproszenie zielonogórskiego Klubu Tygodnika Powszechnego, dał wykład „Wolność jako wartość naszej Ustawy zasadniczej”. Prof. A. Rzepliński skupił się na czterech wolnościach, o których mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości podpisania Karty Atlantyckiej, 14 sierpnia 1941. Te cztery wolności – jako podstawa światowego ładu po zakończeniu II wojny światowej – stały się podstawą Karty Narodów Zjednoczonych, następnie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Chociaż Powszechna Deklaracja nie jest „prawem twardym”, to stanowi dokument fundamentalny, o szczególnej randze dla całej ziemskiej społeczności. Tak jak Dekalog – mówił prof. Rzepliński – reguluje moją relację z Bogiem, tak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka reguluje moją pozycję wobec każdej władzy publicznej i granice tej władzy wobec mnie. Dla prawników, dla polityków to jest oczywiste, choć często zapominane. Czytaj więcej »