Menu

KlubTygodnika.pl

Strona internetowa Klubów Tygodnika Powszechnego

Klub „TP” Zielona Góra

Podstawowym celem działalności Klubu jest popularyzacja pisma „Tygodnik Powszechny” w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Chcemy, żeby zielonogórski klub był miejscem spotkań ludzi otwartych i gotowych do dialogu w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, lokalną społeczność i losy kraju. Zapraszamy osoby z różnych środowisk, bez względu na wiek, zawód i światopogląd, które w spotkaniach i debatach otwartych dla szerokiej publiczności będą miały możliwość swobodnego wypowiadania się w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości, otwartości oraz tolerancji. Klub „TP” jest niezależny, ale jesteśmy gotowi współpracować ze środowiskami, które stawiają sobie podobne cele.
Aktualności:

#Klub "TP" Zielona Góra

25 lutego 2020 r. w Klubie „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze gościliśmy ks. Marka Bożka – wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Ks. Bożek jako temat spotkania zaproponował pytanie: „Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?”. Głównym powodem takiego […]

#Klub "TP" Zielona Góra

Spotkanie z sędzią Igorem Tuleją

Piekarnia Cichej Kobiety pękała w szwach na spotkaniu z sędzią Igorem Tuleją. Sędziowie nareszcie zrozumieli, że bez otwartego dialogu z ludźmi, bez zrozumienia istoty wymiaru sprawiedliwości przez obywateli oraz bez wsparcia społecznego – ich opór w obronie konstytucji, swojej sędziowskiej […]