1. Krakowski Klub „Tygodnika Powszechnego” powstał 27 listopada 2011 roku jako spontaniczna i oddolna inicjatywa czytelników „TP”.
  2. Klub jest niezależny, ale gotowy współpracować ze środowiskami, które stawiają sobie podobne cele.
  3. Klub jest miejscem swobodnej wymiany myśli, dialogu, ale także otwartej konfrontacji poglądów w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i zainteresowania dla różnych postaw i opcji światopoglądowych.
  4. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu wieloletniej tradycji „Tygodnika Powszechnego”, w tym szczególnie takich wartości, jak: „chrześcijaństwo otwarte, gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz); poczucie odpowiedzialności za Kościół oraz losy kraju, narodu, społeczności lokalnej; kultura i sztuka, tworzone w duchu wolności, nieobawiające się ryzyka poszukiwań.
  5. Podstawową formą działalności Klubu są organizowane przez jego członków debaty i spotkania tematyczne, otwarte dla szerokiej publiczności oraz wewnątrzklubowe.
  6. Zakres tematyczny spotkań zatwierdza Rada Programowa Klubu.
  7. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto: uznaje wartości wymienione w punktach 3. i 4.; podpisze deklarację przystąpienia do Klubu; w miarę swoich możliwości będzie angażował się w działania organizacyjne Klubu oraz uczestniczył przynajmniej w spotkaniach wewnątrzklubowych.

Zostań członkiem Krakowskiego Klubu „TP”!

Zasady działalności oraz Deklarację wstąpienia do Klubu można pobrać pod adresem: http://main.home.pl/zasady-i-deklaracja-KKTP.pd

Wypełnioną i podpisaną Deklarację można zostawić w redakcji „TP” (ul. Wiślna 12) lub przynieść na spotkanie otwarte KK „TP”. Serdecznie zapraszamy!