Posted on: 3 lutego 2020 Posted by: Michał Rychert Comments: 0
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Słupsku zaprasza na spotkanie z udziałem imama Hani Hraish z gminy muzułmańskiej w Gdańsku.

O dialogu z islamem można mówić, można obchodzić dzień islamu, można czytać książki o islamie. Można też spotkać się i rozmawiać, aby się poznać, aby się wzajemnie lepiej zrozumieć, aby usunąć narosłe stereotypy, aby dostrzec to, co łączy, i że jest tego więcej niż tego, co dzieli, aby się od siebie uczyć, aby poprzez poznawanie innego, lepiej poznać samych siebie i Boga.
A to cytat z przemówienia papieża Jana Pawła II w Casablance:
„My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości”.
Spotykamy się w Bibliotece Miejskiej w Słupsku, w środę, 19 lutego o godz. 17 00
comments

Leave a Comment