14 września przy wypełnionej sali odbyło się spotkanie poświęcone religii i obyczajom islamu.

Na zaproszenie warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego przyszli: Nedal Abu Tabaq, Mufti Ligi Muzułmańskiej RP, przewodniczący Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego oraz Anna Łukjanowicz, pracownik Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

Ponieważ Mufti, znawca teologii i prawa, jest tym który wydaje w Polsce oficjalne interpretacje w sprawach życia religijnego i prywatnego muzułmanów, zebrani mieli okazję, by otrzymać kompetentne informacje dotyczące najważniejszych i budzących wobec zalewu dezinformacji lęk problemów, takich jak: czym naprawdę jest islam, dżihad, szariat, fatwa, zakat. Jaki jest stosunek islamu do innych religii. W jaki sposób islam kształtuje stosunki w rodzinie i społecznościach.

Spotkanie miało charakter dialogu i mimo czasem trudnych pytań przebiegało w  atmosferze szacunku i życzliwej próby zrozumienia tego co inne, ale niosące uniwersalne wartości.

Ponadto rozmowa uświadomiła zebranym, że terroryzm nie jest wynalazkiem muzułmańskim, a zło Państwa Islamskiego wymierzone jest przede wszystkim w miliony spokojnych i dobrych mieszkańców krajów muzułmańskich.

Spotkanie przeciągnęło się poza część oficjalną. Długo jeszcze trwały prywatne rozmowy z zaproszonymi gośćmi, a najlepiej charakter tego spotkania oddaje kartka z pytaniem: co przeciętny polski chrześcijanin może zrobić dla Waszej Wspólnoty?

Możemy rozmawiać.

Minęło trzydzieści lat od pierwszego w historii spotkania w Asyżu Papieża z przedstawicielami ponad czterdziestu religii.Święty Jan Paweł II zapoczątkował wielki dialog. Święci są nam dani, by wskazywać drogę.
Rozmawiajmy. Musimy rozmawiać, bo niewiedza jest matką strachu, który niszczy ludzkie relacje.

comments