O polityce wyznaniowej w pierwszych latach Niepodległej słów kilka…

U progu uroczystych obchodów Stulecia Niepodległości warto poświęcić kilka słów tematyce niezbyt często eksponowanej w mediach głównego nurtu – polityce wyznaniowej II RP, w okresie pierwszych lat jej istnienia, w stosunku do Kościoła katolickiego. Być może spoglądając na regulacje prawne funkcjonujące u zarania Odrodzonej Rzeczypospolitej dostrzeżemy pewne analogie, być może skłonią nas one do refleksji nad tym, jak prawidłowo ułożyć „zdrowe” relacje państwa z Kościołem w nadchodzącym drugim wieku wolnej Rzeczypospolitej. Relacje z realnymi korzyściami dla każdej ze stron. Czytaj więcej »