Ewolucja molekularna, czyli historia życia zapisana w DNA

Klub „Tygodnika Powszechnego „w Trójmieście zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 2 września 2019 r. o godz. 18.30 w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku przy ul. Kopernika 6. Temat spotkania: „Ewolucja molekularna, czyli historia życia zapisana w DNA.” Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Kłosowska.
Współczesna nauka opisuje kształtowanie się różnorodności życia na poziomie genów, dzięki czemu poznaje się podstawowe procesy prowadzące do pojawiania się nowych cech organizmów i wreszcie – nowych gatunków.
W jaki sposób znajomość sekwencji już setek tysięcy genomów organizmów pozwala na rekonstrukcję przebiegu ewolucji, sięgającą miliardy lat wstecz? Jakie były przełomowe, często bardzo mało prawdopodobne wydarzenia w ewolucji życia, które doprowadziły do tak złożonych form, jak my?

Spotkanie będzie próbą zarysowania, w jaki sposób znajomość mechanizmów ewolucji na poziomie molekularnym przekłada się na naszą wiedzę o przeszłości i teraźniejszości, a także dostarcza narzędzi do radzenia sobie z aktualnymi problemami.

Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Kłosowska, członek Trójmiejskiego Klubu Tygodnika Powszechnego, adiunkt na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dwa lata temu obroniła doktorat z biochemii, a w pracy naukowej zajmuje się białkami opiekuńczymi, które stanowią komórkowy system kontroli jakości białek.

 

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.