Europa w Polsce, Polska w Europie – obywatel wobec zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości

Zmiany wprowadzane od ponad trzech lat w polskim wymiarze sprawiedliwości wywołują wiele pytań o charakterze prawnym, politycznym, socjologicznym i społecznym. Na niektóre z nich odpowiedzi są dość precyzyjnie formułowane przez ekspertów, ale wiele z nich ciągle pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi.

Szczególnie istotna wydaje się próba zrozumienia przyczyn, dla których zakwestionowanie w Polsce trójpodziału władz dokonuje się z dość dużym i ciągle utrzymującym się poparciem społecznym. Istotne jest również wskazanie widocznych i przewidywanych skutków wprowadzanych zmian, zarówno dla funkcjonowania państwa prawa, jak i dla obywatela, który wobec wymiaru sprawiedliwości może mieć pozycję słabszą lub silniejszą. Największym problemem pozostaje jednak znalezienie odpowiedzi na pytanie, co można i należy zrobić, żeby zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom już wprowadzonych zmian, oraz jakie „bezpieczniki” wprowadzić do systemu prawnego, żeby zakwestionowanie trójpodziału władz nie było możliwe w przyszłości.

Spotkanie z prof. Marcinem Matczakiem w Klubie “Tygodnika Powszechnego” poprowadzi mec. Krzysztof Sokołowski.

Zapraszamy do Teatru Starego w Lublinie (ul. Jezuicka 18), w piątek,  5 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00.

2 komentarze do wpisu „Europa w Polsce, Polska w Europie – obywatel wobec zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości”

Dodaj komentarz