Etyka Solidarności dziś

Temat cyklu debat powstał w nawiązaniu do wspólnej lektury klubowej, jaką była “Etyka Solidarności” ks. Józefa Tischnera.

Od czasów kazania wygłoszonego przez ks. Józefa Tischnera na Wawelu 19 października 1980 r., kontekst społeczny zmienił się diametralnie. Jednak rola Etyki Solidarności  dla życia społecznego w Polsce i dla dzisiejszego Kościoła wydaje się być jeszcze ważniejsza niż wówczas. Rodzi się w naszym kraju przekonanie, że właśnie Etyka Solidarności może być spoiwem lepiącym podziały społeczeństwa i ogniem rozpalającym ducha chrześcijaństwa.

Ten sposób myślenia dobitnie obecny jest również w encyklice Fratelli tutti papieża Franciszka (p.67):

Przypowieść ta (o miłosiernym Samarytaninie) ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, aby dobro było wspólne.

Poprzez współorganizowany wraz z Fundacją Konrada Adenauera projekt chcemy kontynuować namysł nad Etyką Solidarności dziś.


Aktualności:

Etyka Solidarności dziś
Bożena Ostrowska

Pomoc i wsparcie dla kobiet- przydatne adresy

Poniżej adresy i telefony do miejsc oferujących pomoc i wsparcie dla kobiet. To uzupełnienie do debaty “Pozycja kobiety w społeczeństwie”, która odbyła się w 2021 roku w zielonogórskim Klubie “Tygodnika Powszechnego” w ramach cyklu “Etyka solidarności dziś”     Miejsca, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie w mieście Zielona

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Redakcja

„Solidarni ze Stworzeniem” – 10 Zjazd Klubów “Tygodnika Powszechnego” – relacja

10 Zjazd Klubów „Tygodnika Powszechnego” współorganizowany był przez Krakowski Klub „Tygodnika Powszechnego” i Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza, a współfinansowany przez Fundację Konrada Adenauera w ramach projektu: Etyka solidarności dziś. Zjazd miał miejsce w Krakowie 16 i 17 października 2021 r., a tematyka Zjazdu i tytuł „Solidarni ze stworzeniem – chrześcijańskie

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Małgorzata Dyrda

Etyka solidarności dziś- Solidarni z niepełnosprawnymi

  Klub „Tygodnika Powszechnego”  w Rzeszowie zrealizował we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach cyklu debat i warsztatów „Etyka solidarności dziś” program „Solidarni z niepełnosprawnymi”. Celem programu było: -zdefiniowanie pojęcia solidarności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, -wypracowanie działań, które długofalowo mogłyby wpłynąć na postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Redakcja

Solidarni z niepełnosprawnymi (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji “Solidarni z niepełnosprawnymi, która odbyła się w czwartek, 19 lipca w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięły s. Małgorzata Chmielewska, Agata Pieniążek i Teresa Tomaka. To kolejne spotkanie w cyklu “Etyka solidarności dziś”.    

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Małgorzata Dyrda

Solidarni z niepełnosprawnymi

We wtorek, 15 lipca o godz.17 w auli klasztoru o.o. Dominikanów w Rzeszowie odbędzie się spotkanie pt. “Solidarni z niepełnosprawnymi” Uczestnicy spotkania: s.Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji “Domy Wspólnoty Chleb Życia ” Agata Pieniążek, pedagog specjalny, neurologopeda, szefowa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych “Solis Radius” Teresa Tomaka, przewodnicząca zarządu

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Bożena Ostrowska

Etyka solidarności dziś-Pozycja kobiety w społeczeństwie

Klub „Tygodnika Powszechnego”  w Zielonej Górze zrealizował, po miesiącach przygotowań, we współpracy  z Fundacją Konrada Adenauera ( Konrad Adenauer Stiftung in Polen ) w ramach cyklu „Etyka solidarności dziś”,  debatę i warsztaty  „Pozycja kobiety w społeczeństwie”. DEBATA Było to wydarzenie, w którym ukazaliśmy siłę kobiet i ich miejsce w społeczeństwie.

Czytaj więcej »
O cyklu

Projekt realizowany jest jako cykl paneli dyskusyjnych i warsztatów z uczestnictwem ekspertów zajmujących się losem różnych grup ludzi pokrzywdzonych, ludzi zagrożonych pokrzywdzeniem w przyszłości, wymagających naszej uwagi i reakcji.

Ma to być również forum na którym dajemy możliwość wypowiedzi zaangażowanym podmiotom.

Słowa Ewangelii:

„Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy albo nagiego i ubraliśmy?   Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” (Mat. 25-37)

przypominają nam że widzieć i wiedzieć! – to pierwszy krok na drodze Etyki solidarności!

Program

Etyka Solidarności dziś. Miniwykłady . Zbigniew Nosowski, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Krystyna Skarżyńska (wspólne wprowadzenie, 10 lutego)

Debata: Obcy w RP (Klub TP Gliwice, 11 marca)

Warsztaty Obcy w RP (Klub TP Katowice, 19 marca)

Debata: Pozycja kobiety w społeczeństwie (Klub TP Zielona Góra”, 31 maja)

Warsztaty “Pozycja kobiety w społeczeństwie (Klub TP Zielona Góra, 7 czerwca)

Debata: Solidarni z niepełnosprawnymi (Klub TP Rzeszów, 15 lipca)

Warsztaty: Solidarni z niepełnosprawnymi (Klub TP Rzeszów, 23 lipca)

Debata: Solidarni ze stworzeniem. Chrześcijańskie myślenie ekoetyczne (Klub TP” Kraków, 16 października)

Warsztaty Solidarni ze stworzeniem. Chrześcijańskie myślenie ekoetyczne (Klub TP Kraków, 17 października)