Etyka Solidarności dziś

Temat cyklu debat powstał w nawiązaniu do wspólnej lektury klubowej, jaką była “Etyka Solidarności” ks. Józefa Tischnera.

Od czasów kazania wygłoszonego przez ks. Józefa Tischnera na Wawelu 19 października 1980 r., kontekst społeczny zmienił się diametralnie. Jednak rola Etyki Solidarności  dla życia społecznego w Polsce i dla dzisiejszego Kościoła wydaje się być jeszcze ważniejsza niż wówczas. Rodzi się w naszym kraju przekonanie, że właśnie Etyka Solidarności może być spoiwem lepiącym podziały społeczeństwa i ogniem rozpalającym ducha chrześcijaństwa.

Ten sposób myślenia dobitnie obecny jest również w encyklice Fratelli tutti papieża Franciszka (p.67):

Przypowieść ta (o miłosiernym Samarytaninie) ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, aby dobro było wspólne.

Poprzez współorganizowany wraz z Fundacją Konrada Adenauera projekt chcemy kontynuować namysł nad Etyką Solidarności dziś.


Aktualności:

Etyka Solidarności dziś
Bożena Ostrowska

Pomoc i wsparcie dla kobiet- przydatne adresy

Poniżej adresy i telefony do miejsc oferujących pomoc i wsparcie dla kobiet. To uzupełnienie do debaty “Pozycja kobiety w społeczeństwie”, która odbyła się w 2021 roku w zielonogórskim Klubie “Tygodnika

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Małgorzata Dyrda

Etyka solidarności dziś- Solidarni z niepełnosprawnymi

  Klub „Tygodnika Powszechnego”  w Rzeszowie zrealizował we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach cyklu debat i warsztatów „Etyka solidarności dziś” program „Solidarni z niepełnosprawnymi”. Celem programu było: -zdefiniowanie

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Redakcja

Solidarni z niepełnosprawnymi (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji “Solidarni z niepełnosprawnymi, która odbyła się w czwartek, 19 lipca w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięły s. Małgorzata Chmielewska, Agata Pieniążek i

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Małgorzata Dyrda

Solidarni z niepełnosprawnymi

We wtorek, 15 lipca o godz.17 w auli klasztoru o.o. Dominikanów w Rzeszowie odbędzie się spotkanie pt. “Solidarni z niepełnosprawnymi” Uczestnicy spotkania: s.Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji “Domy Wspólnoty Chleb Życia

Czytaj więcej »