Duchowa terapia

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 31 maja 2020

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

J 20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Duch Święty oddziałuje nie tylko na ludzkie ciało lecz na całego człowieka: jego umysł, serce i ciało. Przyszedł On, aby zbawiać, leczyć, nauczać, napominać, wzmacniać, pocieszać i oświecać; najpierw tego, kto Go otrzymuje, a przez niego także innych. Jego podejście jest naprawdę „całościowe”, to znaczy uwzględnia jednocześnie wszystkie wymiary człowieka i jego wszystkie potrzeby. Nie leczy On infekcji palca, nie przejmując się zupełnie tym, że ktoś może cierpieć na inną groźną chorobę, przez co kuracja palca mogłaby spowodować poważne skutki uboczne w całym ciele, lecz uwalnia nas od całego zła.

Ireneusz powiadał, że Duch Święty jest owym „właścicielem gospody”, któremu miłosierny Samarytanin, Chrystus, powierza zranioną ludzkość, aby się nią zaopiekował. Bonawentura, na ten temat, tak pisze: „Duch Święty przychodzi do nas przede wszystkim jako doświadczony lekarz, przynosząc duchowe i cielesne życie. O, jakże mądry to lekarz! Daje On życie tym, którzy umarli duchowo i fizycznie, oraz leczy wszelkie choroby bez pomocy żelaza, bez ognia, bez magicznych słów, jedynie dzięki decyzji swej woli” (Kazanie na IV niedzielę po Wielkanocy).

Zastosowanie powyższej nauki w życiu powinno przyjąć postać terapii. Powinniśmy poddać się skutecznej terapii Ducha Świętego. Przez analogię do słowa helioterapia możemy ją nazwać pneumatoterapią, kuracją Ducha Świętego. Helioterapia na nadmorskiej plaży polega na wystawianiu własnego ciała na działanie słonecznego światła, bogatego w promienie ultrafioletowe; pneumatoterapia polega na wystawieniu całej naszej osoby, umysłu, woli i ciała na niewidzialne, lecz mocne światło Parakleta.

Ewangelia mówi o „czterech ludziach”, którzy pewnego dnia zdjęli dach i przez dziurę opuścili łoże do pomieszczenia, w którym przebywał Jezus. Nie dali za wygraną, póki nie położyli swego przyjaciela przed Jezusem i nie usłyszeli od Niego słów: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu” (Mk 2, 11). My również powinniśmy naśladować ich zapał.

Dodaj komentarz