Drogi “Tygodnika” do Europy

Inaugurujące nowy rok spotkanie berlińskiego klubu TP śledziło europejskie ścieżki Tygodnika Powszechnego dziś i w przeszłości. W oparciu o historyczne teksty: Jerzego Turowicza „Drogi do Europy” (TP z 8. kwietnia 1945 r.), Antoniego Gołubiewa „Lekcję historii” (TP z 24. Stycznia 1960 r.) oraz trzy felietony Kisiela („Szorstkości”, TP, Nr 29/1971, „Hipopotam a sprawa polska”, TP Nr 44/1971 i „W starej Europie” TP Nr 7/1974) uczestnicy spotkania dyskutowali o definicji Europy wyłaniającej się z lektury dawnych Tygodników.
Wspólnota kulturowo-cywilizacyjna, ciągłość dziejowa, ale przede wszystkim integrująca kontekstualizacja losów Polski na tle historii i teraźniejszości kontynentu zdają się tworzyć jej części składowe. Pytania o kontynuację tych wątków na łamach dzisiejszego Tygodnika, a także o sens prowadzenia dziś rozmów o Europie nadawały ton klubowej dyskusji.
Paulina Gulińska-Jurgiel

Dodaj komentarz