Drogi kobiet w Kościele: czy zmierzch patriarchatu?- debata w krakowskim Klubie “Tygodnika Powszechnego”

Krakowski Klub “Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie online z debatą na temat:
Drogi kobiet w Kościele: czy zmierzch patriarchatu?”.
termin: 4 stycznia, godz. 19:00

Udział wezmą:
prof. Elżbieta Adamiak (Teologia fundamentalna i dogmatyczna, Inst. Teologii Katolickiej Uniw. Koblencja-Landau).
Zuzanna Flisowska-Caridi (Voices of Faith – międzynarodowa inicjatyw na rzecz udziału kobiet w kierowaniu Kościołem)
dr Anna Strzałkowska (Zakład Socjologii Stosowanej, Uniwersytet Gdański, Rada ds. Równego Traktowania przy prezydencie Gdańska)
Debatę poprowadzi red. Aleksandra Klich

Spotkanie odbędzie na platformie MS Teams. Poniżej link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI0MzgxZTgtNWQ4Ny00NjEzLTgzYWQtOTFiYzMxNzkyZDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

 

 

Dodaj komentarz