Dlaczego innego cudu nie będzie? Spotkanie z o. Wacławem Oszajcą

Dlaczego innego cudu nie będzie? – spotkanie online z o. Wacławem Oszajcą, jezuitą, stałym felietonistą “Tygodnika Powszechnego”. Rozmowę o życiu w pandemii, szukaniu nadziei i wierze w Boga poprowadzi Tomasz Szarek.

Tym razem spotykamy się on-line dzięki portalowi Gdansk.pl. Tam można szukać nagrania spotkania. Rozmowę o życiu w pandemii, szukaniu nadziei i wierze w Boga z o. Wacławem Oszajcą, jezuitą, stałym felietonistą “Tygodnika Powszechnego” poprowadzi prof. Tomasz Szarek. Będziemy pytać naszego gościa nie tylko o to, jak przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas epidemii, o to, jak pomoże nam w tym wiara, czy i jak zmieni się Kościół, ale i o to, czym jest dla niego wiara, za jakim Kościołem tęskni, jak go widzi.

Zapraszamy!

Jolanta Rokicka

 

O. Oszajca wydał właśnie swoją książkę „Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze”, wydaną w Wydawnictwie WAM. Wówczas to rozmowę z nim przeprowadził i zapisał Damian Jankowski. Teraz my mamy możliwość zapytania o. Wacława o szereg spraw, które nas nurtują. Zapraszam zatem na spotkanie we wtorek, 28 kwietnia 2020 r., o godz. 11.00 na stronę gdansk.pl. Nagranie będzie dostępne w późniejszych godzinach. Będzie je można zatem odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie.

O. Wacław Oszajca * – ksiądz, jezuita, tłumacz, poeta, dziennikarz, ur. 28 września 1947 roku w Źwiartowie, (b. woj. zamojskie). W 1971 ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tym samy roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Niedrzwicy Kościelnej (1974), Lublinie (1977) i Lubartowie (1978-1981).W 1981 był kapelanem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej. W latach 1982-1986 przewodniczył Lubelskiemu Komitetowi Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W latach 1981-1986 był dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach. W latach 1988-1992 był duszpasterzem Jezuickiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu. W latach 1992-1994 był duszpasterzem akademickim i wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Od 1995 redaktor naczelny “Przeglądu Powszechnego”. Od 2001 wykłada homiletykę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest również wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi seminaria warsztatowe. W 1974 Wacław Oszajca debiutował jako poeta wierszami w miesięczniku “Msza Święta”. Jest autorem wielu książek, m.in. “Zamysł” (1979), “Z głębi cienia” (1981), “Ty za blisko, my za daleko. Wybór wierszy” (1985). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 2016) a także Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury “Akcent”, członek jury Nagrody Literackiej Nike (2003-2005).

* informacja za: teatr.nn.pl

Tomasz Szarek w 1992 r. ukończył studia matematyczne (matematyka stosowana) na Politechnice Śląskiej, a w 1994 r. kolejne studia matematyczne (matematyka teoretyczna) na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał stopień doktora w Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracy Asymptotic stability of Markov operators acting on measures in Polish spaces, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Lasoty. W 1999 ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (magister filozofii).

W 2004 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Invariant measures for nonexpansive Markov operators on Polish spaces, a w 2008 r. tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. W roku 2013 obronił na Uniwersytecie Śląskim doktorat z filozofii analitycznej, tytuł pracy: “Spór o wartość klasycznych argumentów na istnienie Boga w filozofii Alvina Plantingi”), promotor: prof. Krzysztof Wieczorek. Pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajmuje się teorią miary, procesami stochastycznymi, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali. Swoje prace publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

„W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość”.

Zachęcamy do wsparcia działań prowadzonych przez nasz Klub .
Nr konta: 84 1750 0012 0000 0000 4104 8603

Tytuł przelewu: Trójmiasto- darowizna. Odbiorca:Stowarzyszenie im.Jerzego Turowicza 61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5/58

Dodaj komentarz