Deklaracja na zakończenie zlotu Klubów “TP” w Brukseli

Deklaracja na zakończenie zlotu klubów „Tygodnika Powszechnego” w Brukseli 2-4 maja 2019 z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Unia Europejska, wspólnota krajów złączona ideą solidarności, działania dla wspólnego dobra i dążenia do pokoju, jest wielkim osiągnięciem, w którym również nam jest dane uczestniczyć. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było zwieńczeniem wysiłków Polaków przekonanych o przynależności naszego kraju do kultury Zachodu i tradycji chrześcijańskiej, z której biorą początek takie wartości jak demokracja, solidarność, wolność, godność ludzka i prawa człowieka. Tylko dzięki tym wartościom udało się zbudować wspólnotę, której siła przekracza arytmetyczną sumę jej składowych. Jak mówił Papież Jan Paweł II do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu w 2003 r. „Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje Świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy.”

Jako członkowie Klubów “Tygodnika Powszechnego”, spotykając się w piętnastą rocznicę tego wydarzenia, postrzegamy wyzwania stojące przed Unią Europejską jako nasze. Niepokoi nas rosnące zamknięcie, koncentrowanie się na krajowych interesach i pogłębiająca się niewiara w możliwość znalezienia rozwiązań w ramach istniejących struktur. Jesteśmy jednak przekonani, że Unia Europejska potrafi stawić czoła tym wyzwaniom właśnie dzięki fundamentom, na których została zbudowana. Bo jak mówił Papież Franciszek w 2017 r. w przesłaniu do głów Państw członkowskich podczas obchodów 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich: „Ojcowie założyciele przypominają nam, że Unia nie jest tylko zbiorem praw, które należy przestrzegać, albo instrukcją zawierającą procedury i protokoły, którymi należy się kierować. To sposób życia, sposób rozumienia człowieka bazujący na transcedentalnej i absolutnej godności”.

Zdajemy sobie sprawę z obowiązku, który spoczywa na każdym z nas, aby wypełniać projekt europejski wartościami chrześcijańskimi, wzmacniać go i nadawać mu kształt zgodny z naszymi przekonaniami. Wierzymy, że zaangażowanie nas – chrześcijan w sprawy Unii powinno polegać na promowaniu pokoju, szukaniu porozumienia i zgody w duchu godności i szacunku dla każdego człowieka. Naszym wkładem pragniemy podkreślać fundamentalne znaczenie wartości, na których zbudowana została Unia Europejska, wynikających z chrześcijańskiej tradycji naszego kontynentu. Zobowiązujemy się do promowania tych wartości w naszym życiu w taki sposób, aby stanowiły kierunkowskaz dla nas i dla przyszłych pokoleń, niosąc nadzieję i moc do zmiany świata.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Nadchodzące wydarzenia:
[eventlist categories="20" whitelabel = true noresults="Brak nadchodzących wydarzeń" limit=15]
kARZEndal
W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.