Decentralizacja Polski: przeszłość i przyszłość

Zapraszamy na kolejne spotkanie w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”. Zaproszenie przyjął  prof. Antoni Dudek. Temat wykładu to: “Decentralizacja Polski: przeszłość i przyszłość”.

Spotykamy się w czwartek, 30 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w Piekarni Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13. Jak zawsze na naszych spotkaniach przewidujemy dyskusję.

Zapraszamy! Wstęp wolny.

O naszym Gosciu:

 Antoni Dudek (ur. 1966 r.) – historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-16 członek i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej.  Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016; Od Mazowieckiego do Suchockiej. Polskie rządy w latach 1989-1993, Kraków 2019).

 

Dodaj komentarz