Zapewne wielu czytelników pomyśli: „dlaczego takie motto dla cyklu aktualnych komentarzy”? Zauważyłem kiedyś te słowa napisane sprayem na kolejowym wiadukcie nieopodal mojego domu. Wciąż zresztą, nieco tylko zatarte, tam są. Nie wiem, kto je wypisał. Nie mam pojęcia, co chciał powiedzieć. Wiem jedynie, że często do nich wracam jako do, sui generis, życiowej prawdy. Wybieramy przyszłość, jak głosił niegdysiejszy slogan wyborczy, nie dostrzegając jak głęboko nasze myśli i zamiary zakorzenione są w historii. Ogranicza to naszą wyobraźnię, skłania ku radykalizmowi słów i czynów, buduje kulturę braku tolerancji i dialogu. Może warto, dążąc ku przyszłości, spojrzeć na nasze działania w kontekście tego co zostaje za nami. Komentarze publikowane pod tym hasłem, dotyczące zjawisk współczesnych, tego co autora angażuje tu i teraz, będą więc preferować przy ich interpretacji perspektywę historyczną. Tak abyśmy mieli świadomość, że mądrze dążyć mogą jedynie ci, którzy są świadomi tego co zostawiają!

Większość publikowanych tu felietonów zostało pierwotnie zamieszczonych jako komentarze w stałej rubryce autora w “Przewodniku Katolickim“.