Kluby i polityka. Czas na refleksję

To nabrzmiewało od jakiegoś czasu, chyba nie tylko w moim przekonaniu. Konieczność dania odpowiedzi na pytanie o  to, gdzie jest miejsce Klubów „TP” – wewnątrz czy poza obszarem sporu politycznego dzielącego dziś Polskę? W swej głębszej istocie pytanie to dotyczy zaś tego, czym być chcemy, naszej tożsamości, rzekłbym nawet – powołania. Właściwie nie powinno tu być wątpliwości. Misja Klubów „TP”, którą podpisywaliśmy mówi bowiem w sposób nie pozostawiający wątpliwości: „Głosząc otwartość i tolerancję Kluby nie mają prawa wiązać się z żadną frakcją polityczną i występować w jej imieniu lub działać na jej korzyść”. Czytaj więcej »

Jak zostałem wrogiem Polski i Kościoła

Minęły już trzy tygodnie od opublikowania w tym miejscu mojego komentarza do listu biskupów na 100 – lecie niepodległości. Tydzień później nieco zmieniona forma tego tekstu ukazała się również w poznańskim „Przewodniku Katolickim”. Każdy, kto przeczytał, rozumie jak dużą odwagą wykazała się redakcja tego pisma, mam dla nich ogromny podziw i poczucie solidarności. Reakcje na stronie i na facebooku klubowym były pozytywne, poza naszym środowiskiem odwrotnie. Odezwali się nawet niektórzy z sygnatariuszy listu… PK dał mi szansę abym niektóre myśli uściślił, reagując na krytyczne opinie, ukazał się tam zatem jeszcze jeden tekst. Wszystkie reakcje, szczególnie te niechętne, dały mi sporo do myślenia. Proszę pozwolić, że podzielę się kilkoma obserwacjami dotyczącymi reakcji na moje teksty. Czytaj więcej »

Była szansa… Kilka myśli o liście biskupów polskich na 100-lecie niepodległości

W najbliższą niedzielę 4 listopada, zostanie w naszych kościołach odczytany list pasterski biskupów polskich na 100-lecie niepodległości: „Wymodlona i wywalczona wolność”. To ważny dokument i dobrze, iż pasterze Kościoła w Polsce zabierają głos w chwili gdy dokonujemy bilansu stu ostatnich lat naszych dziejów, gdy świętujemy rocznicę naszego wielkiego historycznego sukcesu. Czytaj więcej »

Nie jest dobrze gdy człowiek jest sam. Jeszcze o „Klerze”

Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do filmu „Kler”. Wciąż myślę nad tym jaki jest jego najważniejszy przekaz, co mówi nam o naszych braciach – kapłanach, którzy „aemulamini charismata meliora”, „posiadają większe dary łaski” (Kor I 12.31). Większe dary a zatem większe zobowiązania, większą odpowiedzialność, więcej zobowiązań. Czytaj więcej »