Czy burzenie kościoła jest szansą dla Kościoła?

17 maja 2019 r. Klub “Tygodnika Powszechnego” w Rzeszowie zorganizował w auli klasztoru Ojców Dominikanów spotkanie, w którym uczestniczyli ojciec prof. Jan Maria Kłoczowski i prof. Piotr Augustyniak spotkanie prowadził Grzegorz Boratyn. Spotkanie którego tytuł brzmiał; “Czy burzenie kościoła jest szansą dla Kościoła?” toczyło się wokół najnowszej książki Piotra Augustyniaka “Wyspiański, burzenie polskiego kościoła”.

Oto niektóre myśli i pytania, które pojawiły się w czasie spotkania.

Jeśli przyjąć, że polskie społeczeństwo, niepodległe politycznie od 30 lat, nie zdołało jak dotąd tak naprawdę wyzwolić się mentalnie i duchowo, w jakim momencie znajdujemy się obecnie? Czy jest dziś szansa na realne przebudzenie Polaków, czy skazani jesteśmy na pogłębiający się społeczny regres? Co napędza nasze życie społeczno-kulturowe, doprowadzając do erupcji nienawiści? Tragiczna i mroczna narodowa przeszłość, czy „pedagogika wstydu”? W kościele jakich wyobrażeń i przesądów jesteśmy dziś zamknięci, i jaki związek ma z tym polski katolicyzm? Jak burzyć ten kościół, żeby uzdrowić polskie społeczeństwo? Czy i jakie miejsce będzie w nim dla wiary i Kościoła?

Tak zwana dobra zmiana wywołała erupcję stłumionej energii i wzmożonej tożsamościowej aktywności. Wciąż jednak nie możemy wyzwolić się z oków trywialnego romantyzmu. Dlaczego nie potrafimy zburzyć kościoła skamieniałej myśli, tradycji i historii? W dramacie “Wyzwolenie” Stanisław Wyspiański dobrze nazywa te nasze lęki, uprzedzenia i absurdalne zachowania, które hamują rozwój i skazują nas na stagnację.

Prof. Augustyniak usiłował udowodnić, że uniwersalna myśl Wyspiańskiego może stać się remedium na społeczny impas.

Pojawiło się też pytanie, czy to, co się wydarzyło w Polsce po ukazaniu się dokumentu braci Sekielskich i zdominowało rozmowę, to początek jakiegoś dłuższego procesu wyzwolenia? Czy patrzymy dziś na społeczne przebudzenie Polaków?

Wydaje się, że po spotkaniu mamy jeszcze więcej pytań.

Dodaj komentarz