Opublikowano: 10 września 2019 Autor: Joanna Rózga Comments: 0

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza na spotkanie „Być kobietą w Kościele” z prof. Elżbietą Adamiak – teolożką, feministką, publicystką, profesorką teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Uniwersytecie Koblenz Landau w Niemczech, autorką kilku książek: „Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele”, „Kobiety w Biblii. Stary Testament”, „Traktat o Maryi”, „Kobiety w Biblii. Nowy Testament”.

Oto kilka cytatów z książki „Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele”:

„Jak można opisać drogi, którymi chodzą w Kościele kobiety? Stawianie takiego pytania niesie znamiona podejmowania zadania niewykonalnego, dróg takich jest wiele, że z pewnością nie zdołamy na naszej mapie nakreślić wszystkich. Dokumenty Kościoła mogą nam w tym pomóc też tylko do pewnego stopnia. Z owego stwierdzenia o równości wszystkich w Chrystusie wynika pewna zasada rozumienia nauki Kościoła o posłudze kobiet: o ile w nauczaniu tym nie jest zaznaczone inaczej, kieruje się ono do wszystkich członków Kościoła, zarówno mężczyzn jak i kobiet”

„Na kartach Ewangelii spotykamy kobiety, których znaczenie zwykliśmy odczytywać przez pryzmat kulturowo pojętej roli kobiety: żony, matki, pani domu. Czy nie mogą one przemówić do nas inaczej?”

„Widzimy więc, że według obecnie obowiązującego prawodawstwa Kościelnego możliwy jest udział kobiet w sprawowaniu władzy-służby w Kościele w wielorakich dziedzinach: teologiczno – duszpasterskiej, sądowniczej i ekonomicznej. Można tylko zapytać ile kobiet pełni w Kościele w Polsce takie funkcje. Inaczej sprawa wygląd, jeśli chodzi o martyrię czyli udział w prorockiej misji Chrystusa I Kościoła”

O drogach, postawach, potrzebach i głosie kobiet we współczesnym Kościele porozmawiamy w środę, 17 września 2019 r. o godzinie 18.00 w sali KIK, przy ul Freta 20/24A.

Rozmowę poprowadzi Zuzanna Radzik – teolożka, feministka, publicysta „Tygodnika Powszechnego”, członkini Zarządu Forum Dialogu, autorka książek: „Kościół Kobiet” „Emancypantki. Kobiety które zbudowały kościół”.

Zapraszamy!

 

 

comments

Leave a Comment