“Bieguni” Olgi Tokarczuk

Lub “Tygodnika Powszechnego” w Bydgoszczy zaprasza w poniedziałek 2 marca 2020 o godz. 18.00 do Biblioteki UKW (I piętro) na rozmowę dot. “Biegunów” Olgi Tokarczuk i refleksję nad:
• ruchem i jego znaczeniem dla jednostki oraz świata;
• wielowarstwowością świata postrzeganego jako kurcząca się przestrzeń;
• człowiekiem oraz jego intelektualnymi i cielesnymi potrzebami.

Naszymi gośćmi będą: prof. Lidia Wiśniewska, dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW oraz dr Mirosław Gołuński.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz