Klub w Białymstoku: nie dla mowy nienawiści!

Spotkanie formacyjne białostockiego klubu “Tygodnika Powszechnego” 2 kwietnia 2019 r było niemal w całości poświęcone dyskusji zainspirowanej lekturą artykułu ojca Ludwika Wiśniewskiego pt. „Ostrzegam”, który ukazał się na łamach styczniowego numeru Tygodnika.

Dyskusję rozpoczęła Pani Elżbieta Sawoniewska,  która nakreśliła sylwetkę ojca Wiśniewskiego, po czym Pani koordynator Barbara Agnieszka Jawor zainicjowała część merytoryczną rozmowy. Kilkanaście osób uczestniczących w spotkaniu z uwagą przysłuchiwało się wzajemnym wypowiedziom,  dzięki czemu dyskusja miała charakter  otwarty i życzliwy. Niezwykłą wartością tego spotkania było to, iż członkowie klubu dzielili się osobistymi doświadczeniami, często trudnymi i bolesnymi, wskazując na stale obecną mowę agresji, nienawiści w przestrzeniach realnej i wirtualnej, przy czym sfera Internetu w naszych ocenach okazuje się tą sferą, która szczególnie sprzyja przejawom  przemocy przejawiającej się w mowie.

Ważnym problemem we wspólnej dyskusji, na jaki zwrócił uwagę w artykule ojciec Wiśniewski, jest wyraźna i dalece posunięta w Polsce w obecnym czasie wrogość wobec siebie środowisk spolaryzowanych nie tylko w obszarze życia społecznego, ale też rodzinnego. Dlatego wspólna konkluzja dotyczyła konsekwentnych, wyważonych, ale też zdecydowanych i odważnych działań, które musi podejmować każdy świadomy człowiek wobec mowy nienawiści obecnej w jego otoczeniu. Potrzeba jasnych komunikatów wyrażających naszą niezgodę na ubliżanie, poniżanie, dewaluowanie wartości człowieka w jakiekolwiek formie powinna w naszej ocenie stać się priorytetem w relacjach międzyludzkich, bo tylko tak można starać się wyhamować to z gruntu złe zjawisko i wesprzeć te osoby, które doświadczył przemocy słowne. Bo miecz rani mięśnie, a słowa łamią kości…

Po zakończonym spotkaniu niektórzy członkowie klubu poszli pod pomnik Św. Jana Pawła II, aby w dniu 14 rocznicy Jego śmierci zapalić znicz pamięci od białostockiego klubu “Tygodnika Powszechnego”.

Na zebraniu ustalono też termin kolejnego spotkania formacyjnego na wtorek, 11 czerwca 2019 r. w “Kwestii Czasu” na Placu NZS w Białymstoku, także na godzinę 18.00. Wówczas planujemy podjąć  dyskusję zainspirowaną lekturą książki ks. Grzegorza Strzelczyka „Po co nam Kościół?”.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz