Konsekwencje wolności Zachodu?

Wydarzenia, które miały miejsce w wielu niemieckich miastach podczas nocy sylwestrowej zdają się nie pozostawiać wątpliwości. Horda obcych dała upust swym dzikim instynktom, łamiąc wszelkie normy uznawane w naszej kulturze za nieprzekraczalne. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zasługuje to nie tylko na powszechne potępienie, ale również na twardą reakcję więcej »

Ksiądz prymas senior abp Henryk Muszyński i „soborowa kultura dialogu”

Zapewne wspólne jest dziś dla nas wszystkich przekonanie o degeneracji, jakiej podlega współczesne polskie życie publiczne a ponad wszystko język, którego używają politycy, dziennikarze, niekiedy również ludzie Kościoła. Najbardziej widocznym znamieniem tego zjawiska zdaje się być brak szacunku dla adwersarza, agresja, pogarda wobec niego, brak umiejętności oddzielenia stosunku wobec człowieka więcej »

Dawny kształt dialogu. O wymianie myśli Kardynała i Redaktora słów kilka.

Wiele padło w ostatnich dniach słów o wewnątrzkościelnym dialogu, powodem tego była oczywiście sprawa ograniczeń, które nałożył na ks. Adama Bonieckiego jego zakonny przełożony. Sposób, w jaki potraktowane zostały przez zwierzchność poglądy byłego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, zdaje się wyznaczać pewien standard, który nazwać moglibyśmy normą w przestrzeni polskiego Kościoła.