Pluralizm czy relatywizm? Preambuła Stefana Wilkanowicza

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Bohdan Zdziennicki pisze: „preambuła jest konstytucją w pigułce. Zawiera esencję wartości znajdujących potwierdzenie i rozwinięcie w przepisach ujętych w kolejnych rozdziałach konstytucji. Kto więc nie ma czasu, aby zagłębiać się w złożoną treść zawartą w 243 artykułach konstytucji, czyta tylko preambułę. W ten sposób ma busolę pomagającą w ocenianiu tego, co się wokół dzieje i jaką w tym wszystkim prezentować postawę”. Konstytucja jest, albo raczej powinna być działem politycznego kompromisu, uwzględniającego poglądy wszystkich liczących się środowisk akceptujących demokratyczny porządek państwa i społeczeństwa. Wyzwaniem dla takiego kompromisu pozostaje jednak kwestia jego fundamentu. Czy powinien istnieć jakiś system wartości, aksjologia, zbiór powszechnie akceptowalnych zasad, na którym może oprzeć się wspólnota polityczna? Czy jest ona w stanie go wytworzyć sama, czy też musi on zostać zaczerpnięty spoza niej? Wracając do słów prof. Zdziennickiego, skąd wziąć tę busolę, która pomoże ocenić: „co się wokół dzieje i jaką w tym wszystkim prezentować postawę”? Czytaj więcej »

Kluby i polityka. Czas na refleksję

To nabrzmiewało od jakiegoś czasu, chyba nie tylko w moim przekonaniu. Konieczność dania odpowiedzi na pytanie o  to, gdzie jest miejsce Klubów „TP” – wewnątrz czy poza obszarem sporu politycznego dzielącego dziś Polskę? W swej głębszej istocie pytanie to dotyczy zaś tego, czym być chcemy, naszej tożsamości, rzekłbym nawet – powołania. Właściwie nie powinno tu być wątpliwości. Misja Klubów „TP”, którą podpisywaliśmy mówi bowiem w sposób nie pozostawiający wątpliwości: „Głosząc otwartość i tolerancję Kluby nie mają prawa wiązać się z żadną frakcją polityczną i występować w jej imieniu lub działać na jej korzyść”. Czytaj więcej »

Jak zostałem wrogiem Polski i Kościoła

Minęły już trzy tygodnie od opublikowania w tym miejscu mojego komentarza do listu biskupów na 100 – lecie niepodległości. Tydzień później nieco zmieniona forma tego tekstu ukazała się również w poznańskim „Przewodniku Katolickim”. Każdy, kto przeczytał, rozumie jak dużą odwagą wykazała się redakcja tego pisma, mam dla nich ogromny podziw i poczucie solidarności. Reakcje na stronie i na facebooku klubowym były pozytywne, poza naszym środowiskiem odwrotnie. Odezwali się nawet niektórzy z sygnatariuszy listu… PK dał mi szansę abym niektóre myśli uściślił, reagując na krytyczne opinie, ukazał się tam zatem jeszcze jeden tekst. Wszystkie reakcje, szczególnie te niechętne, dały mi sporo do myślenia. Proszę pozwolić, że podzielę się kilkoma obserwacjami dotyczącymi reakcji na moje teksty. Czytaj więcej »

Pamiętajmy o Jacku. Biografia Kuronia

W ostatnim numerze „Tygodnika Powszechnego” Michał Okoński pisze o Jacku Kuroniu. Pretekstem jest ukazanie się biografii tego fascynującego, a jakby powoli popadającego w zapomnienie człowieka. Tekst Okońskiego jest emocjonalny i szczery, taki jakim był współtwórca KOR, bazuje na książce, ale przynosi refleksję nie ograniczającą się do komentowania jej tekstu. Czytaj więcej »

Była szansa… Kilka myśli o liście biskupów polskich na 100-lecie niepodległości

W najbliższą niedzielę 4 listopada, zostanie w naszych kościołach odczytany list pasterski biskupów polskich na 100-lecie niepodległości: „Wymodlona i wywalczona wolność”. To ważny dokument i dobrze, iż pasterze Kościoła w Polsce zabierają głos w chwili gdy dokonujemy bilansu stu ostatnich lat naszych dziejów, gdy świętujemy rocznicę naszego wielkiego historycznego sukcesu. Czytaj więcej »