Autor: Aleksandra Francuz

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Od 2012 roku w Klubie „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu.