Wspólne czytanie ks. Tischnera w Grudziądzu – cz.1.

Klub Tygodnika Powszechnego w Grudziądzu spotkał się z książką ks. Józefa Tischnera i Jacka Żakowskiego Tischner czyta Katechizm skupiając się w okół pierwszej jej części Rewolucja w Kościele, która dotyczy zmian w Katechizmie Kościoła katolickiego jakie dokonały się po II Soborze Watykańskim. I choć mieliśmy przed samym rozpoczęciem spotkania problemy więcej »

Klucz do polskiego korytarza humanitarnego – spotkanie grudziądzkiego Klubu

Kilka miesięcy temu do Polski, w ramach pomocy pokrzywdzonym przez wojnę w Syrii mogło przyjechać kilkadziesiąt sierot. Państwo polskie odmówiło. To niezrozumiałe, tym bardziej, że ze strony Kościoła i kilkudziesięciu rodzin gotowych przyjąć sieroty w swoich domach została wyrażona chęć niesienia pomocy. Dlaczego jej odmówiono?