Dialog katolików i wyznawców islamu – spotkanie z Rafałem Bergerem w Chojnicach

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach organizuje spotkanie z Panem Rafałem Bergerem, współprzewodniczącym Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Odbywa się ono w ramach niedawno obchodzonego Dnia Islamu w Kościele katolickim. Spotkanie odbędzie się w II LO im. gen. W. Andersa, we wtorek, 5 lutego o godz. 11.30. czytaj więcej…

Protestantyzmu na Pomorzu – spotkanie z prof. J. Kłaczkowem

Klub ” Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach we współpracy z Urzędem Miasta zaprasza na spotkanie z p. prof. Jarosławem Kłaczkowem z Instytutu Historii UMK w Toruniu. Nasz gość jest autorytetem  z zakresu historii protestantyzmu w Polsce. Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zamierzamy porozmawiać o powstaniu i dziejach protestantyzmu na Pomorzu i w Chojnicach, o wzajemnym dialogu i współpracy. Przypomnimy wiele wybitnych postaci, wśród nich chojnickich ewangelików pochowanych na Wzgórzu Ewangelickim. Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej w najbliższy czwartek, 24 stycznia 2019, na g.16.30.

czytaj więcej…

Kościół kobiet w Chojnicach

Klub ” TP” w Chojnicach zorganizował spotkanie poświęcone roli i miejscu kobiety w Kościele katolickim. Podstawą do  dyskusji była książka Zuzanny Radzik ” Kościół kobiet”. Uczestnicy rozmowy poruszyli wiele wątków,które autorka zawarła w publikacji,m.in. ożywioną dyskusję wywołała kwestia diakonatu kobiet oraz funkcji i ról ,które mogą pełnić kobiety w parafii,w tym szybkiego dopuszczenia dziewcząt do posługi ministranckiej.Wielokrotnie odnoszono się do sytuacji,która ma miejsce w Kościele niemieckim,który wielu chojniczanom jest dobrze znany.Była to pierwsza publiczna debata w Chojnicach na temat zwiększenia roli kobiet w życiu codziennym Kościoła.