Otwarcie na nowe myślenie w Kościele


Frekwencja na pierwszym w tym roku spotkaniu Klubu „TP” Warszawa, z udziałem z red. Piotra Sikory była, pomimo trudnych tematów, bardzo duża. Mówiliśmy o Kościele, teologii, filozofii i myśleniu. Tematach niepopularnych, trudnych, przez to rzadko zestawianych. Dyskusja i pytania pokazały jednak, że są to tematy dla wielu interesujące i potrzebne, a zaproszony gość okazał się – zgodnie z oczekiwaniami – osobą, która w sposób twórczy łączy je w swojej osobie i działaniu. czytaj więcej…