prof. Mieczysław Inglot (1931-2019)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 marca zmarł prof. dr hab. Mieczysław Inglot, historyk literatury polskiej, edytor, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony znawca literatury okresu romantyzmu, wybitny humanista, działacz społeczny, zasłużony członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu.

Łączymy się w bólu z rodziną. W pamięci mamy spotkania z Profesorem, Jego wypowiedzi, rady, świadectwa, pomysły, anegdoty… Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach jako wyjątkowa postać naszego środowiska, które z oddaniem współtworzył.

Prof. Mieczysław Inglot jako długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej wychował wiele pokoleń polonistów. Badacz i popularyzator twórczości Cypriana Kamila Norwida. Autor kilkuset publikacji naukowych dotyczących roli i tradycji Lwowa w kulturze polskiej, tematyki judaistycznej, metodyki nauczania języka polskiego i jej historii, literatury i kultury dziecięcej. Związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, m.in. jako autor Wstępów” do wydań dzieł Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry, które ukazały się w serii Biblioteka Narodowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Budowniczego Miasta Wrocławia, nagrodami ministerialnymi i rektorskimi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus przy placu Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu, 6 kwietnia, w sobotę, o godz. 10. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

 

Wrocław czyta ks. Strzelczyka

Klub „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu lutowym spotkaniem otworzył cykl dyskusji wokół Klubowej lektury. Pierwsze spotkanie o książce „Po co Kościół” za nami, a więc cykl możemy uznać za otwarty. Otwarty jest też Kościół, o którym rozmawialiśmy, a dokładniej – sakramentalnie otwarty. Jako przyjmujący taką wizję Wspólnoty, rozpoczęliśmy od środowiskowego rachunku sumienia.

Następnie pochłonęła nas rozmowa o sakramentach, o ich warstwie znakowej i narzędziowej (czy też skutkowej), i o tym, jak widzimy te dwa elementy, patrząc na Kościół, który jest niczym sakrament. Sporo uwagi poświeciliśmy wspólnotowości. Także wspólnocie z Bogiem, którą odczuwamy w sakramencie, ale też choćby w bezpośrednim kontakcie z przyrodą w trakcie biegów po lesie.

Rozmawialiśmy o ewolucyjnej zmianie w Kościele. Również o tej zmianie, której teraz wyczekujemy, śledząc zwołane przez Franciszka watykańskie spotkanie przewodniczących episkopatów, poświęcone ochronie małoletnich w Kościele. W tym kontekście szalenie aktualne wydają się rozważania ks. Strzelczyka o „pokusie wyrywania chwastów i zamiatania pod dywan”. Jak powinno wyglądać oczyszczenie Kościoła z nadużyć pedofilskich części duchowieństwa w świetle nauki Chrystusa o kąkolu i pszenicy? To jedno z wielu ważnych pytań, które sobie stawialiśmy.

Kolejna dyskusja już niedługo. O książce rozmawiamy w cyklu comiesięcznych spotkań wokół kolejnych rozdziałów:

25 lutego: Kościół sakramentalnie otwarty;
25 marca: Kościelne sny o potędze;
25 kwietnia: Wierzyć „pomimo” Kościoła;
25 maja: Po co zbawienie? Po co Kościół?;
25 czerwca: Jak opisywać nieopisywalne? Teologia jako proteza;
25 lipca: Kłopoty z teologią narodu;
25 września: Nie ma już kobiety ani mężczyzny?

Spotykamy się o godz. 18. w księgarnio-kawiarni Tajne Komplety przy ul. Przejście Garncarskie 2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej rozmowy!


Z materiałów wydawcy (wiez.pl):

Wiara w „święty Kościół powszechny” co dzień wystawiana jest na próbę wobec tego, co obserwujemy w życiu publicznym i w swoim najbliższym otoczeniu. Jedni reagują na to odejściem od struktur Kościoła, inni próbują za wszelką cenę bronić jego wizerunku jako instytucji bez skazy. Jak odnaleźć się we wspólnocie grzeszników? I po co w ogóle potrzebny jest Kościół? Odpowiedź na te pytania przynosi książka ks. Grzegorza Strzelczyka.

Autor mocno podkreśla, że Kościół ukształtowany na wzór postawy swojego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa tak jak On powinien przyjmować wobec świata podejście służebne i otwarte: „By dać szansę na nawrócenie, Jezus idzie do grzeszników, gdy jeszcze są oni grzesznikami. Nawrócenie okazuje się zaś raczej owocem spotkania, a nie jego wstępnym warunkiem”.

W książce znalazł się także blok tekstów dotyczących teologii – samego objaśnienia, czym ona jest i jak bardzo jest związana z wiarygodnością Kościoła, a także dwóch problemów szczegółowych, ważnych dla dzisiejszego życia Kościoła, tj. teologii narodu i teologii kobiecości.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Ur. 1971, ksiądz archidiecezji katowickiej. Doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2012-2016 był sekretarzem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej. Autor m.in. książek „Traktat o Jezusie Chrystusie” w ramach Dogmatyki „Więzi”, „Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii”, „Przyjaciel grzeszników. Boga portret własny”. Współautor m.in. książek „Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu” (z Jerzym Vetulanim), „Niebo dla średnio zaawansowanych” (rozmowy prowadzone przez Szymona Hołownię), „Wielkie tematy teologii” i „Po co Kościół”. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, felietonista miesięcznika „W Drodze”. Mieszka w Katowicach.

 

Dwa zdania. O preambule we Wrocławiu

95 lat skończył urodzony 3 stycznia 1924 roku Stefan Wilkanowicz. Postać niezwykle zasłużona dla środowiska „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” (którego był redaktorem naczelnym) i Klubów Inteligencji Katolickiej. Był m.in. członkiem Papieskiej Rady do spraw Świeckich, wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz przewodniczącym rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

W 1995 roku, kiedy w trakcie prac nad nową konstytucją trudno było wyobrazić sobie kompromis, Wilkanowicz opublikował na łamach „Tygodnika Powszechnego” artykuł „Moja prywatna preambuła”. Tekst stał się inspiracją dla autorów ustawy zasadniczej i jest pierwowzorem preambuły obowiązującej Konstytucji RP z roku 1997.

Z okazji jubileuszu Stefana Wilkanowicza zapraszamy ‚zarówno wierzących w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielających tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł’ do dyskusji o tekście preambuły, katalogu prezentowanych w nim wartości, a także o patriotyzmie konstytucyjnym i znaczeniu Konstytucji RP dla Polaków.

Organizowane przez Klub „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu spotkanie odbędzie się w środę 9 stycznia o godz. 18. w księgarnio-kawiarni Tajne Komplety przy ul. Przejście Garncarskie 2.

Wrocław: Komorowski & Zięba o Mazowieckim

W 5. rocznicę śmierci Tadeusza Mazowieckiego i w 100-lecie odzyskania niepodległości wraz z prezydentem Bronisławem Komorowski i ojcem Maciejem Ziębą wspomnimy we Wrocławiu jednego z głównych architektów wolnej Polski.

Kim był pierwszy po 1989 roku niekomunistyczny premier? Czy jego wizja państwa i Kościoła ma szansę wytrzymać próbę czasu? Co dziś znaczą wartości, w które wierzył – personalizm, dialog, kompromis, tolerancja, Europa, a także Konstytucja, której był współautorem? Czy transformacja mogła mieć bardziej ludzką twarz? Czy to błąd, że nie stworzył w Polsce chadecji? Czy są jeszcze kredowe koła, które umiemy przekraczać?

Klub „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu zaprasza na spotkanie, którego gośćmi będą Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010–2015, historyk, oraz o. Maciej Zięba OP – dominikanin, filozof. Obydwaj działali w opozycji demokratycznej w PRL. Wieloletni współpracownicy i dobrzy znajomi Tadeusza Mazowieckiego. Dyskusję będzie moderował Konrad Stanowicz – koordynator Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 13 listopada o godz. 17.30 w Klubie Proza – Wrocławskim Domu Literatury przy ul. Przejście Garncarskie 2.  Na miejscu będzie możliwość zakupu z wysokim rabatem książki „Zwykły polski los” – wydanego w Towarzystwie „Więź” zapisu rozmów Jana Skórzyńskiego z Bronisławem Komorowskim.