Autor: Kazimierz Urbańczyk

Z zawodu fizyk-geolog-górnik-informatyk. Miejsce urodzenia: Kraków. Dzieciństwo: Poznań. Młodość i potem: Kraków. Ostatnio: Zielonki k/Krakowa. W czasie studiów w Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów ("Beczka") oraz Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny w Krakowie. Na mój duchowy rozwój mieli wpływ m.in. : Ks. Adam Boniecki MIC , O. Jan Andrzej Kłoczowski OP, O. Augustyn Jankowski OSB, Tyniec, M. Imelda Adamska OSU,