Menu

KlubTygodnika.pl

Strona internetowa Klubów Tygodnika Powszechnego

Justyna Nowicka

Członek Klubu "TP" w Poznaniu. Teolog, pracuje na portalu misyjne.pl. Współpracuje z Przewodnikiem Katolickim i wiara.pl teraz także z Ewangeliarzem niedzielnym.
#Ewangeliarz niedzielny

Kiedy stare spotyka nowe

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 2 lutego 2020 OFIAROWANIE PAŃSKIE Łk 2,22-40 Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone […]