W jaki wierzę Kościół

 
W ramach „Wspólnego czytanie” dotarliśmy do tych rozdziałów książki „Po co Kościół”,  w których padają pytania dla nas najważniejsze: czy i w jaki Kościół jest nam potrzebny i jak zmierzyć się z tym, co ostatnio jest najtrudniejsze i najboleśniejsze w Kościele. Z kolei, na klubowych rekolekcjach wielkopostnych ks. Adam Boniecki postawił inne pytanie: „Wypowiadając co niedziela wyznanie wiary, wyznajemy wiarę w »święty Kościół powszechny«. Poprzedza je wyznanie wiary w Ducha Świętego. Naprawdę jeszcze wierzę w Kościół? W święty Kościół?”

czytaj więcej…

Modlitwa, jałmużna i post… po Klubowych rekolekcjach


W Warszawie zakończyły się wczoraj, w Niedzielę Palmową, VII Rekolekcje Klubowe z ks. Adamem Bonieckim. Modlitwa, jałmużna i post to tematy trzech pierwszych konferencji. Stawać twarzą w twarz z Bogiem. Modlitwa rodzi się z ciszy i prowadzi do wiary, jałmużna jest częścią miłosierdzia, a post wynika z postawy wobec własnych przekonań i przeżywania wiary. czytaj więcej…

Polska Żydowska. Jaka pamięć leczy rany?

Polska Żydowska. Dlaczego tak trudno wypowiedzieć razem te dwa proste słowa? Dlaczego tak trudno o związanych z nimi tematach pamiętać i dlaczego nie można o nich zapomnieć? Jak brzmią klasyczne już teksty o zagładzie i polskiej współodpowiedzialności za nią, o antysemityzmie i antyjudaizmie? Jak rozmawiać o Auschwitz, Jedwabnem, Kielcach, Marcu’68, ale też o tych zdarzeniach ze wspólnej historii, które dają nadzieję na przyszłość? Jakie są miejsca, w których fatalizm nieporozumień i wrogości wydaje się przełamany, a prawda o przeszłości ma charakter terapeutyczny?” pisze we wstępie specjalnego wydania „Tygodnika Powszechnego” Michał Okoński czytaj więcej…